Laboratorium Sieci Komputerowych

RSS
   
  Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w coraz większym stopniu uzależnione jest od niezawodności i bezpieczeństwa sieci komputerowych. Współczesne sieci budowane są zarówno wewnątrz przedsiębiorstw, jak i pomiędzy nimi pozwalając na zwiększenie efektywności pracy. Elektroniczna wymiana dokumentów i innych informacji skraca czas ich dostarczenia, a zatem zmniejsza się nakład pracy poświęcany na ich przetwarzanie. Ponadto, coraz większa popularność pracy zdalnej wymusza stosowanie technik kryptograficznych, takich jak uwierzytelnianie czy autoryzacja.
Laboratorium sieci komputerowych służy przekazywaniu wiedzy zarówno na temat podstaw budowy współczesnych sieci komputerowych, jak i zaawansowanych technik zabezpieczania ruchu pomiędzy tymi sieciami czy zapewniania jakości transmisji.
 

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards