Publications English

RSS

Graph grammar for three dimensional multi-physics adaptive finite element method simulations — Gramatyka grafowa dla adaptacyjnej metody elementów skończonych do symulacji trójwymiarowych problemów wielo-fizycznych

Authors: Anna PaszyńskaPaszyński Maciej

Year: 2013

Three-dimensional adaptive algorithm for continuous approximations of material data using space projection — Trójwymiarowy, adaptacyjny algorytm do aproksymacji ciągłych danych materiałowych z wykorzystaniem projekcji przestrzennych

Authors: Piotr Gurgul Marcin SieniekPaszyński Maciej Łukasz Madej

Year: 2013

Markov chain based analysis of agent-based immunological system

Authors: Byrski AleksanderSchaefer RobertSmołka Maciej

Year: 2013

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards