Prace dyplomowe

RSS

Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w problemie znajdowania optymalnych sekwencji akcji dla gier strategicznych czasu rzeczywistego

Supervisor: Dreżewski Rafał

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Nikodem Karbowy

Defense date: 2016-09-29

Characteristic:

Problem znajdowania optymalnych sekwencji akcji w strategiach czasu rzeczywistego, tzw. Build Order Optimization Problem, z uwagi na złożony charakter dziedziny stanowi wyzwanie zarówno dla ludzi jak i dla zaawansowanych botów. Celem pracy jest zaimplementowanie i dokonanie analizy technik sztucznej inteligencji przeznaczonych do generowania optymalnych sekwencji akcji w strategiach czasu rzeczywistego.

Implementacja gry taktyczno-strategicznej wykorzystującej podejście agentowe i mechanizmy sztucznej inteligencji

Supervisor: Dreżewski Rafał

Status: part-time studies, finished, master dissertation

Authors: Przemysław Piątek

Defense date: 2015-09-30

Characteristic:

Efektem pracy będzie gra taktyczno-strategiczna wykorzystująca podejście agentowe oraz mechanizmy sztucznej inteligencji. W pracy zostaną zamieszczone wyniki eksperymentów mających na celu weryfikację zaimplementowanych mechanizmów i algorytmów. W ramach części teoretycznej zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z zastosowaniami sztucznej inteligencji w grach komputerowych.

System dla wolontariatu obliczeniowego wykorzystujący paradygmat programowania agentowego

Supervisor: Dreżewski Rafał

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Grzegorz Dziuban

Defense date: 2015-09-23

Characteristic:

Celem pracy jest przedstawienie rozwiązania służącego przeprowadzaniu kosztownych obliczeń, poprzez wykorzystanie heterogenicznego systemu zarządzanego poprzez serwis internetowy. Postulatem omawianej usługi jest możliwość rejestracji własnych obliczeń, do których moc obliczeniowa może być przydzielana przez dowolnego użytkownika jedynie poprzez instalację aplikacji klienckiej na prywatnym sprzęcie. Tezą pracy jest, że przy obecnym rozwoju społeczności wokół szeroko pojmowanej nauki oraz technologii możliwym jest wykonywanie kosztownych obliczeń nawet przez niewielkie zespoły ludzi nie dysponujących dostępem do odpowiedniego sprzętu.

Zastosowanie technik inteligencji obliczeniowej w zadaniach optymalizacji sieci transportu

Supervisor: Dreżewski Rafał

Status: part-time studies, finished, master dissertation

Authors: Marek Półtorak

Defense date: 2015-07-18

Characteristic:

Celem pracy będzie zaimplementowanie i eksperymentalne porównanie wybranych technik inteligencji obliczeniowej przeznaczonych do optymalizacji sieci transportu. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd technik inteligencji obliczeniowej stosowanych w zadaniach optymalizacji transportu.

Uczenie pod nadzorem w grach ekonomicznych

Supervisor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Paweł Stobiecki

Defense date: 2015-04-23

Characteristic:

Tematem pracy będzie zastosowanie uczenia maszynowego w grach ekonomicznych. W ramach pracy trzeba opracować koncepcję przykładowej gry, w której będzie można zastosować uczenie pod nadzorem. Konieczne jest również przygotowanie odpowiedniego oprogramowania. Przy jego użyciu zostaną przeprowadzone eksperymenty weryfikujące opracowane podejście.

Modelowanie i symulacja ruchu drogowego z wykorzystaniem podejścia agentowego i automatów komórkowych

Supervisor: Dreżewski Rafał

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Mateusz Dykacz

Defense date: 2015-03-31

Characteristic:

W ramach pracy zostanie zaimplementowany symulator ruchu drogowego wykorzystujący podejście agentowe oraz automaty komórkowe. W ramach części eksperymentalnej zostaną porównane oba podejścia. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z modelowaniem i symulacją oraz podejściem agentowym i automatami komórkowymi.

Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do wyszukiwania wydarzeń zgodnych z preferencjami i kalendarzem użytkownika

Supervisor: Dreżewski Rafał

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Wojciech Ozga

Defense date: 2014-12-10

Characteristic:

Celem pracy będzie opracowanie i implementacja algorytmu ewolucyjnego pozwalającego na zaplanowanie zadanego przedziału czasu z wykorzystaniem wydarzeń zagregowanych w systemie bazodanowym. Użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia parametrów wyszukiwania (przedziały czasowe, typy wydarzeń, ich charakterystyka) wykorzystując interfejs webowy. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z algorytmami ewolucyjnymi.

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards