Bachelor theses

RSS

Implementacja wybranych funkcjonalności silnika SQLxD

Supervisor: Marcjan Robert

Status: bachelor thesis, full-time studies, finished

Authors: Adam Furmanek, Jakub Tokaj

Defense date: 2014-02-01

Characteristic:

1. Tematyka projektu

SQLxD jest autorskim rozwiązaniem umożliwiającym przetwarzanie dokumentów XML
przy pomocy języka relacyjnego (SQLxD) o składni podobnej do języka SQL.
więcej informacji na stronie: http://sqlxd.org/

W chwili obecnej silnik języka SQLxD obsługuje podstawowe konstrukcje
języka: proste polecenie select, warunki, oprrator zŁączenia naturalnego)
Celem projektu jest implementacja kolejnych funkcjonalności silnika SQLxD na
podstawie planów rozwoju języka: wyrażenia, operatory, funkcje, inne typy złączeń złączenia, sortowanie, grupowanie, podzapytania

2. Przewidywany produkt

Biblioteka dostarczająca parsera oraz silnika wykonawczego dla języka SQLxD
Technologia: .NET, c#

3. Kwalifikacje zespołu

Umiejętność programowania w c#. Podstawowa
znajomość zagadnień związanych z bazami danych i XML

4. Informacje organizacyjne

liczba osób: 2 do 4 

System zarządzania kontami użytkowników dla potrzeb laboratoriów baz danych KI

Supervisor: Marcjan Robert

Status: bachelor thesis, full-time studies, finished

Authors: Anna Jagodzinska, Konrad Jakubiec, Katarzyna Malyszek, Aleksander Zarnowski

Defense date: 2014-02-01

Characteristic:

1. Tematyka projektu

 

Aplikacja web’owa, potrafiąca pobrać użytkowników z LDAP-a, i założyć im konta i bazy danych w dowolnych bazach (np. Oracle, MS SQL Server, PostgeSQL, MySql itp.). Narzędzie powinno umożliwiać dodawanie nowych serwerów i rodzajów bazy danych. Podstawowe funkcje systemu to: zarządzanie użytkownikami i bazami danych, dodawanie i usuwanie kont użytkowników, obsługa przedawnionych kont (automatyczne usuwanie użytkowników i baz po pewnym czasie). Wykonywanie operacji dla grup użytkowników (np. na podstawie listy loginów). Proste monitorowanie pracy  obsługiwanych serwerów i baz danych.

 

2. Przewidywany produkt


Baza danych.  API dla dodawania nowych serwerów i baz.  Aplikacja web’owa

 

3. Kwalifikacje zespołu


Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Zainteresowania w zakresie systemów zarządzania baz danych

System do modelowania i symulacji procesu ewakuacji budynku

Supervisor: Dreżewski Rafał

Status: bachelor thesis, full-time studies, finished

Authors: Alicja Salamon, Dawid Aksamit

Defense date: 2014-01-29

Characteristic:

  1. Tematyka projektu: celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz
     implementacja systemu umożliwiającego modelowanie i symulację
     oraz wizualizację przebiegu procesu ewakuacji budynku w sytuacji
     zagrożenia.
  2. Przewidywany produkt: zrealizowany system powinien umożliwiać
     agentowe modelowanie i symulację procesu ewakuacji budynku w
     sytuacji zagrożenia, jak również wizualizację tego
     procesu. System powinien zapewniać możliwość importu planów
     dowolnego budynku.
  3. Kwalifikacje zespołu: przewidywane technologie to
     Java/Python/Ruby.
  4. Informacje organizacyjne:
     - liczba osób: 2-4

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards