Masters dissertations

RSS

Graficzne i programowe wsparcie dla symulacji obliczeń kwantowych

Supervisor: Rycerz Katarzyna

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Joanna Patrzyk

Defense date: 2014-09-30

Characteristic:

Celem pracy będzie przegląd i analiza istniejących narzędzi do symulacji obliczeń kwantowych [1] [http://www.quantiki.org/], a także opracowanie własnego narzędzia do wspierania symulacji obliczeń kwantowych zarówno na poziomie graficznym (tworzenie i składanie bramek kwantowych), jak i programowym (API), z możliwością przejścia między tymi poziomami. Zostaną również zaimplementowane przykładowe algorytmy kwantowe [2][3]. 

[1] Bernhard Ömer. "Classical Concepts in Quantum Programming", International Journal of Theoretical Physics 44/7, pp. 943-955, 2005.

[2] Peter W. Shor. 1997. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM J. Comput. 26, 5 (October 1997), 1484-1509.

[3] Grover L.K.: A fast quantum mechanical algorithm for database search, Proceedings, 28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing (May 1996), p. 212

Przegląd, analiza i symulacja algorytmów kwantowych w kryptografii.

Supervisor: Rycerz Katarzyna

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Bartłomiej Patrzyk

Defense date: 2014-09-30

Characteristic:

Celem pracy będzie przegląd i analiza istniejących algorytmów kwantowych mających zastosowanie w kryptografii, między innymi algorytmu Shor’a[1] i algorytmu kwantowej dystrybucji klucza[2].  Dodatkowo, zostanie przeprowadzona symulacja i porównanie wybranych wariantów algorytmów za pomocą jednego z dostępnych narzędzi do symulacji obliczeń kwantowych [http://www.quantiki.org].

[1] Peter W. Shor. 1997. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM J. Comput. 26, 5 (October 1997), 1484-1509.

[2] C. H. Bennett and G. Brassard. Quantum Cryptography: Public key distribution and coin tossing, Proceedings, IEEE International Conference on Computers, Systems, and Signal Processing, Bangalore (1984), p. 175

 

Ujednolicenie dostępu do heterogenicznych zasobów obliczeniowych dla eksperymentów typu "data farming"

Supervisor: Słota Renata

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Jakub Liput

Defense date: 2014-09-01

Characteristic:

W ramach pracy należy zaprojektować i zaimplementować warstwę zarządzania eksperymentami typu "data farming", umożliwiającą wykonywanie równoległe eksperymentów na różnych środowiskach obliczeniowych (środowiska typu grid i cloud). W skład pracy wchodzi również wykonanie odpowiedniej warstwy monitorującej wykonywanie takich eksperymentów.

Kompilator języka funkcyjnego wspierającego przesyłanie komunikatów

Supervisor: Kuta Marcin

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Paweł Batko

Defense date: 2014-07-18

Characteristic:

Celem pracy jest stworzenie kompilatora języka funkcyjnego z polimorficznym systemem typów, wspierającego wydajne przesyłanie komunikatów. Kompilatorowi towarzyszył będzie system uruchomieniowy z kolektorem.

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards