Bachelor theses

RSS

System notyfikacji zdarzeń wykorzystujący komunikacje XBee i sieć Manet

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: bachelor thesis, full-time studies, finished

Defense date: 2016-01-22

Characteristic:

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania zlokalizowanego na węzłach sieci telemetrycznej umożliwiającego przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu MQTT-SN i modułów komunikacji XBee. W normalnym trybie pracy dane z sensorów są odbierane i przesyłane przez węzły z wykorzystaniem protokołu MQTT i sieci 2G/3G. W sytuacji awaryjnej kiedy nie ma możliwości wykorzystania komunikacji 2G/3G dane powinny być przesyłane pomiędzy węzłami (sieć MANET) z wykorzystaniem komunikacji XBee. W momencie przesłania danych do węzła który posiada już komunikacje 2G/3G, dane powinny zostać przesłane dalej do systemu centralnego z wykorzystaniem MQTT.
Wykorzystywane rozwiązania: system operacyjny Linux, moduły XBee, Java, Python.

System transmisji danych poprzez moduł 2G/3G z możliwością alternatywnej komunikacji Wi-Fi poprzez sieć MANET

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: bachelor thesis, full-time studies, finished

Authors: Krzysztof Borowski, Łukasz Raszka

Defense date: 2014-01-29

Characteristic:

Celem pracy jest opracowanie systemu transmisji danych poprzez moduł 2G/3G z komputera przemysłowego wraz z możliwością przesyłania danych pomiędzy urządzeniami (sieć ad-hoc). System będzie miał możliwość monitorowania modułu 2G/3G z możliwością przełączania transmisji na moduł Wi-Fi (sieć ad-hoc) w wypadku braku odpowiedniego poziomu sygnału sieci 2G/3G. Łączność Wi-Fi (w sieci MANET) będzie pozwalała na alternatywną komunikacje pomiędzy urzadzeniami które będą pełniły równocześnie rolę routerów. System powinien także zapewnić odpowiednią kontrolę transmisji danych poprzez obydwie metody komunikacji 2G/3G oraz Wi-Fi.

Online translation system form image data

Supervisor: Radziszowski Dominik

Status: bachelor thesis, finished

Authors: WOJCIECH MAZUR, MAURYCY MICHALSKI

Defense date: 2011-02-07

Multiprotocol, Ajax-based instant messaging application for JBoss Portal

Supervisor: Radziszowski Dominik

Status: bachelor thesis, finished

Authors: Daniel Para

Defense date: 2008-12-31

Characteristic:

Praca obejmuje projekt oraz implementację wieloprotokołowego komunikatora Internetowego dla systemu JBoss Portal. Wieloprotokołowość ma zapewnić komunikację z istniejącymi, różnymi technologicznie komunikatorami np. GG, Jabber, Gtalk, a wykorzystanie technologii AJAX, elastyczną i ergonomiczna budowę interfejsu użytkownika, dostępnego przez przeglądarkę Internetową.

JEE application licensing platform

Supervisor: Radziszowski Dominik

Status: bachelor thesis, finished

Authors: Mateusz Put

Defense date:

Characteristic:

Celem pracy jest stworzenie systemu wspierającego licencjonowanie aplikacji klasy enterprise stworzonych w język JAVA. Ochrona aplikacji ma polegać na utrudnieniu/ uniemożliwieniu ich bezprawnej dystrybucji i uruchamiania. Cel ten zostanie osiągnięty przez opracowanie mechanizmów rozszerzeń i modyfikacji dla aplikacji podlegającej ochronie oraz wykorzystaniu centralnego mechanizmu autoryzującego uruchomienie i działanie aplikacji bazującego na koncepcji leasingu.

Budowa zintegrowanego środowiska dostępowego do bazy danych w celu usprawnienia przetwarzania danych w eksperymentach fizyki wysokich energii

Supervisor: Czekierda Łukasz

Status: bachelor thesis, finished

Authors: Michał Idzik, Bartosz Niemczura, Bartłomiej Alberski

Defense date:

Characteristic:

Dane gromadzone przez eksperymenty fizyki wysokich energii pochodzą z wielu źródeł. Sposób dostępu do danych pomiarowych jak również ich format jest różny dla każdego ze źródeł. Dla wygodnej i efektywnej pracy naukowców niezbędnym jest stworzenie centralnego punktu, w którym wszelkie potrzebne dane były by łatwo dostępne. Celem projektu jest budowa zunifikowanej warstwy dostępowej dla istniejącej bazy danych eksperymentu TOTEM w CERN pod Genewą. Projekt ten ma na celu ułatwienie dostępu do informacji z poziomu języków programowania używanych przez naukowców eksperymentu TOTEM.

 

 

Usprawnienie przetwarzania danych w eksperymentach fizyki wysokich energii poprzez opracowanie systemu wysyłającego zadania obliczeniowe na klaster i zarządzającego procesem ich wykonywania

Supervisor: Czekierda Łukasz

Status: bachelor thesis, finished

Authors: Radosław Łazarz, Igor Jurkowski

Defense date:

Characteristic:

Przetwarzanie danych generowanych w eksperymentach fizyki wysokich energii wymaga dużych mocy obliczeniowych, przekraczających możliwości pojedynczego komputera klasy PC. Dwa eksperymenty prowadzące badania przy akceleratorze LHC w ośrodku CERN pod Genewą używają do obliczeń frameworku o modularnej budowie (C++), który w sposób łańcuchowy przetwarza dane lub jest wykorzystywany do symulacji Monte Carlo. Konfiguracja każdego zadania obliczeniowego jest podana jako skrypt w języku Python. W celu zrównoleglania obliczeń wykorzystywany jest klaster komputerowy: na każdym węźle uruchamiane jest jedno zadanie, z różnymi parametrami. Celem pracy jest stworzenie oprogramowania ułatwiającego przygotowanie zadań obliczeniowych, monitoring i kontrolę ich wykonywania oraz przygotowanie wyników. Wymagane jest także dostosowanie frameworku obliczeniowego w celu zwiększenia wydajności.

Proponowana technologia: Python.

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards