Masters dissertations

RSS

Optymalizacja wykonywania usług w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej (Mobile Cloud Computing)

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Karol Bukowski

Defense date: 2016-09-28

Characteristic:

Celem pracy jest analiza zagadnień optymalizacji wykonywania usług w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej. Praca będzie poruszała kwestie wykorzystania rożnych mechanizmów takich jak uczenie maszynowe lub sieci neuronowe do optymalizacji wykonania usługi na urządzeniu mobilnym i w chmurze obliczeniowej. Proces optymalizacji będzie uwzględniał różnorodne aspekty w tym zużycie energii na urządzeniu mobilnym oraz wykorzystanie zasobów w chmurze obliczeniowej. W części praktycznej przeprowadzone zostaną testy optymalizacji różnorodnych usług z użyciem rożnych mechanizmów w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej

Równoważenie obciążenia w Mobile Cloud Computing

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Wojciech Reszelewski

Defense date: 2016-07-14

Characteristic:

Celem pracy jest analiza zagadnienia równoważenia obciążenia pomiędzy urządzeniami mobilnymi a środowiskiem mobilnej chmury obliczeniowej. Praca będzie poruszała kwestie możliwości wykorzystania różnych algorytmów do równoważenia obciążenia w mobilnej chmurze obliczeniowej. W części praktycznej przygotowane zostanie prototypowe środowisko zapewniające równoważenie obciążenia z uwzględnieniem kontekstu działania urządzeń mobilnych i chmury obliczeniowej.

(2014/2015) Jakość obsługi (QoE) w kontekście aplikacji mobilnych

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Adrian Śliwa

Defense date: 2015-10-29

Characteristic:

Celem pracy jest analiza metod testowania parametrów jakości obsługi (QoE) dla aplikacji mobilnych. Praca będzie poruszała kwestie automatycznej oceny jakości obsługi aplikacji w kontekście uruchomienia jej na urządzeniu mobilnym. W części praktycznej przygotowane zostanie prototypowe środowisko zapewniające możliwość automatycznej oceny jakości obsługi (QoE) aplikacji mobilnych.

Bezpieczeństwo usług w systemach zarządzania budynkiem

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Radosław Piekarz

Defense date: 2014-09-30

Characteristic:

Celem pracy jest zapoznanie się z tematyką związaną z systemami zarządzania budynkami, a w szczególności bezpieczeństwem usług udostępnianych przez takie systemy. W części teoretycznej zostanie przedstawiona koncepcja inteligentnego budynku, metody zarządzania usługami takiego budynku oraz analiza możliwych sposobów zabezpieczenia ich przed nieupoważnionym dostępem. W części praktycznej zostanie zaimplementowana przykładowa aplikacja w środowisku Android, która będzie pozwalała na bezpieczne udostępnianie oraz korzystanie z usług inteligentnego budynku.

Repozytorium usług sieciowych w środowisku heterogenicznym

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Aleksander Mamla

Defense date: 2014-09-17

Characteristic:

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja rozproszonego repozytorium usług sieciowych. Jednym z głównych aspektów poruszonych w pracy będzie sposób przechowywanie informacji o usługach sieciowych, a także bezpieczeństwo tychże informacji. Rozproszenie repozytorium wymagać będzie opracowania strategii migracji i synchronizacji danych oraz rozróżnienia repozytoriów prywatnych od repozytoriów publicznych. W części implementacyjnej stworzona zostanie aplikacja udostępniająca informacje na temat aktualnego stanu repozytorium oraz zarejestrowanych usług.

PRZECHOWYWANIE DANYCH PO STRONIE KLIENTA. DOSTĘEPNOŚĆ DANYCH W TRYBIE OFFLINE.

Supervisor: Janik Arkadiusz

Status: finished, master dissertation

Defense date: 2014-03-07

Usługi zarządzania siecią z wykorzystaniem środowiska OpenFlow

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Paweł Wilk

Defense date: 2014-02-28

Characteristic:

W pracy zostanie opisane środowisko OpenFlow umożliwiające programowe definiowane zasad przesyłania danych w sieciach komputerowych. W oparciu o analizę możliwości opisanego środowiska zostanie opracowany system

zarządzania siecią poprzez usługi sieciowe. Rozwiązanie to pozwoli stworzyć połączenie pomiędzy aplikacjami, a siecią którą wykorzystują do komunikacji. Dzięki takiemu podejściu programy same będą w stanie dopasowywać odpowiednie parametry łącza do ich aktualnych potrzeb.

Usługi w systemach mobilnych

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Konrad Bielak

Defense date: 2013-10-24

Characteristic:

Celem pracy jest analiza możliwości udostępniania usług w heterogenicznych systemach mobilnych charakteryzujących się różnorodnością systemów operacyjnych i metod komunikacji. Rozpatrzone zostaną dwa podejścia: integracja usług bez pośredników oraz za pomocą Enterprise Service Bus. Zostanie zaproponowana przykładowa implementacja systemu udostępniania usług w środowisku Android.

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards