Prace magisterskie

RSS

Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w problemie znajdowania optymalnych sekwencji akcji dla gier strategicznych czasu rzeczywistego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Nikodem Karbowy

Data obrony: 2016-09-29

Charakterystyka:

Problem znajdowania optymalnych sekwencji akcji w strategiach czasu rzeczywistego, tzw. Build Order Optimization Problem, z uwagi na złożony charakter dziedziny stanowi wyzwanie zarówno dla ludzi jak i dla zaawansowanych botów. Celem pracy jest zaimplementowanie i dokonanie analizy technik sztucznej inteligencji przeznaczonych do generowania optymalnych sekwencji akcji w strategiach czasu rzeczywistego.

Implementacja oraz ocena efektywności wybranych algorytmów harmonogramowania

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Sławomir Kulig

Data obrony: 2015-12-15

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie zaimplementowany system przeznaczony do rozwiązywania problemów harmonogramowania z wykorzystaniem wybranych algorytmów. Część eksperymentalna pracy będzie zawierała wyniki eksperymentów mających na celu porównanie efektywności zaimplementowanych algorytmów na przykładzie wybranego problemu.

Platforma wieloagentowa działająca w oparciu o urządzenia mobilne oraz chmurę obliczeniową przeznaczona do monitoringu i rozwoju sieci społecznościowych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Krzysztof Rudek

Data obrony: 2015-10-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaproponowanie koncepcji oraz implementacja wieloagentowej platformy, zintegrowanej z mediami społecznościowymi, działającej na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. W ramach pracy zostanie również zaimplementowany przykładowy system działający w oparciu o opracowaną platformę, co będzie miało na celu weryfikację poprawności jej działania.

Implementacja gry taktyczno-strategicznej wykorzystującej podejście agentowe i mechanizmy sztucznej inteligencji

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Przemysław Piątek

Data obrony: 2015-09-30

Charakterystyka:

Efektem pracy będzie gra taktyczno-strategiczna wykorzystująca podejście agentowe oraz mechanizmy sztucznej inteligencji. W pracy zostaną zamieszczone wyniki eksperymentów mających na celu weryfikację zaimplementowanych mechanizmów i algorytmów. W ramach części teoretycznej zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z zastosowaniami sztucznej inteligencji w grach komputerowych.

System dla wolontariatu obliczeniowego wykorzystujący paradygmat programowania agentowego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Grzegorz Dziuban

Data obrony: 2015-09-23

Charakterystyka:

Celem pracy jest przedstawienie rozwiązania służącego przeprowadzaniu kosztownych obliczeń, poprzez wykorzystanie heterogenicznego systemu zarządzanego poprzez serwis internetowy. Postulatem omawianej usługi jest możliwość rejestracji własnych obliczeń, do których moc obliczeniowa może być przydzielana przez dowolnego użytkownika jedynie poprzez instalację aplikacji klienckiej na prywatnym sprzęcie. Tezą pracy jest, że przy obecnym rozwoju społeczności wokół szeroko pojmowanej nauki oraz technologii możliwym jest wykonywanie kosztownych obliczeń nawet przez niewielkie zespoły ludzi nie dysponujących dostępem do odpowiedniego sprzętu.

Platforma przeznaczona do przesyłania notyfikacji pomiędzy agentami personalnymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej i urządzeń mobilnych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Michał Marciniec

Data obrony: 2015-07-22

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaprojektowanie i realizacja platformy do przekazywania notyfikacji o zgłaszanych przez agentów personalnych zdarzeniach. Platforma ma wykorzystywać chmurę obliczeniową jako warstwę koordynującą pracę agentów działających na urządzeniach mobilnych. W celu weryfikacji poprawności działania platformy zostanie zaimplementowany przykładowy system wieloagentowy wykorzystujący jej mechanizmy.

Zastosowanie technik inteligencji obliczeniowej w zadaniach optymalizacji sieci transportu

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Marek Półtorak

Data obrony: 2015-07-18

Charakterystyka:

Celem pracy będzie zaimplementowanie i eksperymentalne porównanie wybranych technik inteligencji obliczeniowej przeznaczonych do optymalizacji sieci transportu. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd technik inteligencji obliczeniowej stosowanych w zadaniach optymalizacji transportu.

Uczenie pod nadzorem w grach ekonomicznych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Paweł Stobiecki

Data obrony: 2015-04-23

Charakterystyka:

Tematem pracy będzie zastosowanie uczenia maszynowego w grach ekonomicznych. W ramach pracy trzeba opracować koncepcję przykładowej gry, w której będzie można zastosować uczenie pod nadzorem. Konieczne jest również przygotowanie odpowiedniego oprogramowania. Przy jego użyciu zostaną przeprowadzone eksperymenty weryfikujące opracowane podejście.

Modelowanie i symulacja ruchu drogowego z wykorzystaniem podejścia agentowego i automatów komórkowych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Mateusz Dykacz

Data obrony: 2015-03-31

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie zaimplementowany symulator ruchu drogowego wykorzystujący podejście agentowe oraz automaty komórkowe. W ramach części eksperymentalnej zostaną porównane oba podejścia. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z modelowaniem i symulacją oraz podejściem agentowym i automatami komórkowymi.

Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do wyszukiwania wydarzeń zgodnych z preferencjami i kalendarzem użytkownika

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wojciech Ozga

Data obrony: 2014-12-10

Charakterystyka:

Celem pracy będzie opracowanie i implementacja algorytmu ewolucyjnego pozwalającego na zaplanowanie zadanego przedziału czasu z wykorzystaniem wydarzeń zagregowanych w systemie bazodanowym. Użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia parametrów wyszukiwania (przedziały czasowe, typy wydarzeń, ich charakterystyka) wykorzystując interfejs webowy. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z algorytmami ewolucyjnymi.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards