Prace dyplomowe

RSS

Wielowątkowy solwer wielofrontalny w C++.

Promotor: Paszyński Maciej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Adam Banasiak

Data obrony: 2012-10-01

Charakterystyka:

Tematem pracy jest projekt i implementacja w C++ algorytmu solwera wielofrontalnego do symulacji problemów dwuwymiarowych z zastosowaniem metody różnic skończonych

Równoległy solwer dokładny dla problemów wielowymiarowych

Promotor: Paszyński Maciej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Tomasz Kamiński

Data obrony: 2012-09-19

Charakterystyka:

Efektem pracy będzie opracowanie równoległego algorytmu solwera dla problemów wielowymiarowych zdefiniowanych na hiperkostce, w szczególności parametrem algorytmu będzie wymiar przestrzeni

Poprawa algorytmów populacyjnych optymalizacji globalnej poprzez deterioracje przystosowania.

Promotor: Schaefer Robert

Status: zakończona, magisterska

Data obrony: 2012-01-04

Charakterystyka:

Algorytmy optymalizacji globalnej realizują poszukiwanie wielu minimów globalnych, lub lokalnych. Dla pewnych klas problemów istotne jest także znajdowanie minimów lokalnych, których baseny przyciągania są odpowiednio duże i głębokie. Można to osiągnąć poprzez wielokrotne wykonanie algorytmu genetycznego, przy czym w każdym kolejnym przebiegu zapobiega się gromadzeniu osobników w basenach przyciągania ekstremów już wykrytych. Powstaje przy tym problem reprezentacji funkcji przystosowania na obszarze wykrytych basenów. Gdy koszt obliczenia wartości przystosowania jest duży proste metody interpolacyjne są nieakceptowane. Zakładając, że skupiska (klastry) osobników populacji są zlokalizowane w basenach przyciągania wystarczy się ograniczyć do prostej interpolacji fitness na ich obszarze przy pomocy wielomianu wykładniczego (kombinacji funkcji Gausa), która wymaga niewielu ewaluacji fitness. Celem pracy będzie stworzenie efektywne metody deterioracji fitness bazującej na powyższej idei, oraz przeanalizowanie zależności pomiędzy dokładnością deterioracji oraz charakterystykami operatorów genetycznych (krzyżowania, mutacji).

Rozproszona platforma agentowa do obliczeń wieloskalowych

Promotor: Paszyński Maciej

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Piotr Gurgul

Data obrony: 2011-05-26

Charakterystyka:

Wynikiem pracy będzie projekt i implementacja rozproszonej platformy agentowej wykonującej symulacje wieloskalowe bazujące na makroskalowej metodzie elementów skończonych oraz nanoskalowej metodzie cząstek

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards