Prace magisterskie

RSS

Graficzne i programowe wsparcie dla symulacji obliczeń kwantowych

Promotor: Rycerz Katarzyna

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Joanna Patrzyk

Data obrony: 2014-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy będzie przegląd i analiza istniejących narzędzi do symulacji obliczeń kwantowych [1] [http://www.quantiki.org/], a także opracowanie własnego narzędzia do wspierania symulacji obliczeń kwantowych zarówno na poziomie graficznym (tworzenie i składanie bramek kwantowych), jak i programowym (API), z możliwością przejścia między tymi poziomami. Zostaną również zaimplementowane przykładowe algorytmy kwantowe [2][3]. 

[1] Bernhard Ömer. "Classical Concepts in Quantum Programming", International Journal of Theoretical Physics 44/7, pp. 943-955, 2005.

[2] Peter W. Shor. 1997. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM J. Comput. 26, 5 (October 1997), 1484-1509.

[3] Grover L.K.: A fast quantum mechanical algorithm for database search, Proceedings, 28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing (May 1996), p. 212

Przegląd, analiza i symulacja algorytmów kwantowych w kryptografii.

Promotor: Rycerz Katarzyna

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Bartłomiej Patrzyk

Data obrony: 2014-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy będzie przegląd i analiza istniejących algorytmów kwantowych mających zastosowanie w kryptografii, między innymi algorytmu Shor’a[1] i algorytmu kwantowej dystrybucji klucza[2].  Dodatkowo, zostanie przeprowadzona symulacja i porównanie wybranych wariantów algorytmów za pomocą jednego z dostępnych narzędzi do symulacji obliczeń kwantowych [http://www.quantiki.org].

[1] Peter W. Shor. 1997. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM J. Comput. 26, 5 (October 1997), 1484-1509.

[2] C. H. Bennett and G. Brassard. Quantum Cryptography: Public key distribution and coin tossing, Proceedings, IEEE International Conference on Computers, Systems, and Signal Processing, Bangalore (1984), p. 175

Ujednolicenie dostępu do heterogenicznych zasobów obliczeniowych dla eksperymentów typu "data farming"

Promotor: Słota Renata

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Jakub Liput

Data obrony: 2014-09-01

Charakterystyka:

W ramach pracy należy zaprojektować i zaimplementować warstwę zarządzania eksperymentami typu "data farming", umożliwiającą wykonywanie równoległe eksperymentów na różnych środowiskach obliczeniowych (środowiska typu grid i cloud). W skład pracy wchodzi również wykonanie odpowiedniej warstwy monitorującej wykonywanie takich eksperymentów.

Kompilator języka funkcyjnego wspierającego przesyłanie komunikatów

Promotor: Kuta Marcin

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Paweł Batko

Data obrony: 2014-07-18

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie kompilatora języka funkcyjnego z polimorficznym systemem typów, wspierającego wydajne przesyłanie komunikatów. Kompilatorowi towarzyszył będzie system uruchomieniowy z kolektorem.

Opracowanie wizualnego języka programowania opartego na przepływie danych

Promotor: Majewski Janusz

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wojciech Daniło & Piotr Młodawski

Data obrony: 2014-07-09

Charakterystyka:

Praca zawierać będzie opracowanie języka programowania pozwalającego na wizualny zapis algorytmów. Proponowany język bazuje na koncepcji przepływu danych. Wizualny sposób programowania pozwala na rozwijanie zarówno prostych jak i złożonych programów w modularny, przejrzysty sposób.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards