Projektowanie i eksploatacja systemów

RSS

Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów

Charakterystyka studiów:

Tematyka studiów obejmuje najważniejsze problemy realizacji i użytkowania szerokiej klasy systemów komputerowych. Przekrój podstawowych zagadnień współczesnej informatyki stanowi bazę dla bardziej szczegółowego przygotowania słuchacza w wybranym przez niego kierunku zainteresowań (kształcenie w profilach).

 

Program studiów:

Program studiów obejmuje dwie fazy kształcenia:
I część ogólną (146 godz.), prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej projektowania i eksploatacji współczesnych systemów informatycznych;
II część (78 godz.), reprezentującą wybrane profile działalności praktycznej, związane z aktualnym lub zamierzonym obszarem zatrudnienia. Profile te, pozostawione do wyboru przez słuchaczy, to:

 • Administracja systemami komputerowymi
 • Inżynieria oprogramowania i zarządzanie projektami
 • Programowanie aplikacji WWW
 • Programowanie
 • Technologie internetowe
 • Wprowadzenie do programowania urządzeń mobilnych
 • Grafika komputerowa

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z informatyki, a równocześnie ukierunkować się na obszary rozwoju współczesnej informatyki, związane ze specyfiką prowadzonej działalności praktycznej.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej w wybranej specjalizacji. Dzięki solidnej wiedzy w zakresie podstaw informatyki absolwent będzie miał możliwość samodzielnego jej pogłębiania w zakresie nowych rozwiązań, które pojawią się w przyszłości. Dzięki wiedzy w zakresie współczesnych technologii informatycznych i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów absolwenci będą mogli tworzyć koncepcje, projektować, implementować, eksploatować lub nadzorować współczesne systemy informatyczne.

Program studiów obejmuje dwie fazy kształcenia: część ogólną (146 godz.) prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej projektowania i eksploatacji współczesnych systemów informatycznych oraz część reprezentującą wybrane profile działalności praktycznej (78 godz.) związane z aktualnym lub zamierzonym obszarem zatrudnienia.

Absolwenci studiów powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinni posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania. Dodatkowo po drugim semestrze studiów absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności specjalistyczne w zakresie wybranego profilu.

Tryb zaliczenia jest ustalany indywidualnie dla każdego przedmiotu i podawany jest na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Świadectwa, które otrzymują nasi absolwenci, są zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od V do IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie studiów),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) na dowolnym kierunku,
 • poświadczenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

min. 20, maks. 40

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków,
pawilon D-17 (Centrum Informatyki), pokój 2.7

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Małgorzata Urban

tel.: 12 328 33 22

murban@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5100 zł (w tym opłata operacyjna w wysokości 100 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Program przewiduje 240 godz. zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (łącznie ok. 16 zjazdów weekendowych).

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards