Physics 2

RSS

Aim of the course

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z pojęciowymi podstawami fizyki współczesnej, w tym mechaniki kwantowej. Celem laboratorium jest opanowanie umiejętności wykonania prostych pomiarów z wykorzystaniem podstawowych praw fizyki oraz opracowania wyników.

Lecture programme

Elementy termodynamiki i fizyki statystycznej: I i II zasada termodynamiki, cykl Carnota, rozkład Maxwella-Boltzmanna. Ciało doskonale czarne. Dualizm falowo-korpuskularny, postulaty de Broglie’a. Model atomu Bohra. Funkcja falowa, równanie własne. Równanie Schrodingera. Stopień potencjału, studnia potencjału. Operator momentu pędu. Baza. Reprezentacja macierzowa, baza stanów p. Spin. Zakaz Pauliego, rozkłady kwantowe. Atom wodoru: liczby kwantowe. Metale, izolatory, półprzewodniki. Lasery. Izotopy, reakcje jądrowe. Hipoteza Wielkiego Wybuchu. Chaos, fraktale.

Overview of the course elements

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci mają nauczyć się samodzielnego wykonywania pomiarów, opracowywania danych i oceny niepewności wyników pomiarowych.

Reading list

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t.1- 5
2. P. T. Matthews, Wstęp do mechaniki kwantowej
3. A. Zięba (red.), Pracownia fizyczna WFiTJ, cz. I i II

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards