Theses Online

RSS
Format: 2018-08-21
Format: 2018-08-21

Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w problemie znajdowania optymalnych sekwencji akcji dla gier strategicznych czasu rzeczywistego

Supervisor: Dreżewski Rafał

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Nikodem Karbowy

Defense date: 2016-09-29

Characteristic:

Problem znajdowania optymalnych sekwencji akcji w strategiach czasu rzeczywistego, tzw. Build Order Optimization Problem, z uwagi na złożony charakter dziedziny stanowi wyzwanie zarówno dla ludzi jak i dla zaawansowanych botów. Celem pracy jest zaimplementowanie i dokonanie analizy technik sztucznej inteligencji przeznaczonych do generowania optymalnych sekwencji akcji w strategiach czasu rzeczywistego.

Optymalizacja wykonywania usług w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej (Mobile Cloud Computing)

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Karol Bukowski

Defense date: 2016-09-28

Characteristic:

Celem pracy jest analiza zagadnień optymalizacji wykonywania usług w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej. Praca będzie poruszała kwestie wykorzystania rożnych mechanizmów takich jak uczenie maszynowe lub sieci neuronowe do optymalizacji wykonania usługi na urządzeniu mobilnym i w chmurze obliczeniowej. Proces optymalizacji będzie uwzględniał różnorodne aspekty w tym zużycie energii na urządzeniu mobilnym oraz wykorzystanie zasobów w chmurze obliczeniowej. W części praktycznej przeprowadzone zostaną testy optymalizacji różnorodnych usług z użyciem rożnych mechanizmów w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej

Równoważenie obciążenia w Mobile Cloud Computing

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Wojciech Reszelewski

Defense date: 2016-07-14

Characteristic:

Celem pracy jest analiza zagadnienia równoważenia obciążenia pomiędzy urządzeniami mobilnymi a środowiskiem mobilnej chmury obliczeniowej. Praca będzie poruszała kwestie możliwości wykorzystania różnych algorytmów do równoważenia obciążenia w mobilnej chmurze obliczeniowej. W części praktycznej przygotowane zostanie prototypowe środowisko zapewniające równoważenie obciążenia z uwzględnieniem kontekstu działania urządzeń mobilnych i chmury obliczeniowej.

System notyfikacji zdarzeń wykorzystujący komunikacje XBee i sieć Manet

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: bachelor thesis, full-time studies, finished

Defense date: 2016-01-22

Characteristic:

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania zlokalizowanego na węzłach sieci telemetrycznej umożliwiającego przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu MQTT-SN i modułów komunikacji XBee. W normalnym trybie pracy dane z sensorów są odbierane i przesyłane przez węzły z wykorzystaniem protokołu MQTT i sieci 2G/3G. W sytuacji awaryjnej kiedy nie ma możliwości wykorzystania komunikacji 2G/3G dane powinny być przesyłane pomiędzy węzłami (sieć MANET) z wykorzystaniem komunikacji XBee. W momencie przesłania danych do węzła który posiada już komunikacje 2G/3G, dane powinny zostać przesłane dalej do systemu centralnego z wykorzystaniem MQTT.
Wykorzystywane rozwiązania: system operacyjny Linux, moduły XBee, Java, Python.

(2014/2015) Jakość obsługi (QoE) w kontekście aplikacji mobilnych

Supervisor: Nawrocki Piotr

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Adrian Śliwa

Defense date: 2015-10-29

Characteristic:

Celem pracy jest analiza metod testowania parametrów jakości obsługi (QoE) dla aplikacji mobilnych. Praca będzie poruszała kwestie automatycznej oceny jakości obsługi aplikacji w kontekście uruchomienia jej na urządzeniu mobilnym. W części praktycznej przygotowane zostanie prototypowe środowisko zapewniające możliwość automatycznej oceny jakości obsługi (QoE) aplikacji mobilnych.

Implementacja gry taktyczno-strategicznej wykorzystującej podejście agentowe i mechanizmy sztucznej inteligencji

Supervisor: Dreżewski Rafał

Status: part-time studies, finished, master dissertation

Authors: Przemysław Piątek

Defense date: 2015-09-30

Characteristic:

Efektem pracy będzie gra taktyczno-strategiczna wykorzystująca podejście agentowe oraz mechanizmy sztucznej inteligencji. W pracy zostaną zamieszczone wyniki eksperymentów mających na celu weryfikację zaimplementowanych mechanizmów i algorytmów. W ramach części teoretycznej zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z zastosowaniami sztucznej inteligencji w grach komputerowych.

System dla wolontariatu obliczeniowego wykorzystujący paradygmat programowania agentowego

Supervisor: Dreżewski Rafał

Status: full-time studies, finished, master dissertation

Authors: Grzegorz Dziuban

Defense date: 2015-09-23

Characteristic:

Celem pracy jest przedstawienie rozwiązania służącego przeprowadzaniu kosztownych obliczeń, poprzez wykorzystanie heterogenicznego systemu zarządzanego poprzez serwis internetowy. Postulatem omawianej usługi jest możliwość rejestracji własnych obliczeń, do których moc obliczeniowa może być przydzielana przez dowolnego użytkownika jedynie poprzez instalację aplikacji klienckiej na prywatnym sprzęcie. Tezą pracy jest, że przy obecnym rozwoju społeczności wokół szeroko pojmowanej nauki oraz technologii możliwym jest wykonywanie kosztownych obliczeń nawet przez niewielkie zespoły ludzi nie dysponujących dostępem do odpowiedniego sprzętu.

Copyright © 2010 Department of Computer Science   |   AGH University of Science and Technology   |   Created by Creative Bastards