Prace dyplomowe

RSS
Format: 2018-08-19
Format: 2018-08-19

Zastosowanie technik inteligencji obliczeniowej w zadaniach optymalizacji sieci transportu

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Marek Półtorak

Data obrony: 2015-07-18

Charakterystyka:

Celem pracy będzie zaimplementowanie i eksperymentalne porównanie wybranych technik inteligencji obliczeniowej przeznaczonych do optymalizacji sieci transportu. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd technik inteligencji obliczeniowej stosowanych w zadaniach optymalizacji transportu.

Uczenie pod nadzorem w grach ekonomicznych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Paweł Stobiecki

Data obrony: 2015-04-23

Charakterystyka:

Tematem pracy będzie zastosowanie uczenia maszynowego w grach ekonomicznych. W ramach pracy trzeba opracować koncepcję przykładowej gry, w której będzie można zastosować uczenie pod nadzorem. Konieczne jest również przygotowanie odpowiedniego oprogramowania. Przy jego użyciu zostaną przeprowadzone eksperymenty weryfikujące opracowane podejście.

Modelowanie i symulacja ruchu drogowego z wykorzystaniem podejścia agentowego i automatów komórkowych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Mateusz Dykacz

Data obrony: 2015-03-31

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie zaimplementowany symulator ruchu drogowego wykorzystujący podejście agentowe oraz automaty komórkowe. W ramach części eksperymentalnej zostaną porównane oba podejścia. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z modelowaniem i symulacją oraz podejściem agentowym i automatami komórkowymi.

System do analizy i predykcji wykorzystywania zasobów

Promotor: Funika Włodzimierz

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Tomasz Kwiecień, Marcin Nowak

Data obrony: 2015-01-30

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie prototypowego systemu do analizy napływających z zewnętrznych źródeł informacji monitorujących oraz na tej podstawie przewidywania zapotrzebowania na zasoby, np. zasoby do składowania danych, w celu zaspokojenia zapotrzebowania na nie ze strony zadań obliczeniowych. Przewidywane jest użycie zewnętrznego systemu monitorującego, symulatora, silników wspierających algorymy sztucznej inteligencji.

Metody optymalizacji wykorzystywania zasobów storage'owych z uwzględnieniem wymagań i profilu użytkownika

Promotor: Funika Włodzimierz

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Michał Liszcz, Wojciech Baszczyk

Data obrony: 2015-01-30

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie sposobów wykorzystania metod optymalizacji obsługi zapytań użytkowników urządzeń służących do składowania danych w rozproszonej infrastrukturze.

Użytkownicy pliki zapisują, odczytują, kopiują, usuwają. Storage mają różne prędkości. Użytkownicy mają swoje wymagania w stosunku do wykonywanych posczególnych typów operacji, jak i całkowitego czasu na operacje na danych oraz do lokalizacji danych (część zbioru storage’i  gdzie dane mogą się znajdować). Użytkownicy przejawiają też różne typy zachowań: np. częste zapisy a rzadkie odczyty, dużych lub małych plików. Wymaga to klasyfikacji tychże zachowań i uwzględnienie ich w trakcie obsługi zapytań. Należy tak rozłożyć zapytania użytkowników dotyczące ich plików, żeby obsługa zapytań była jak najkrótsza, zasoby były wykorzystywane maksymalnie efektywnie i w miarę równomiernie.

Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do wyszukiwania wydarzeń zgodnych z preferencjami i kalendarzem użytkownika

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wojciech Ozga

Data obrony: 2014-12-10

Charakterystyka:

Celem pracy będzie opracowanie i implementacja algorytmu ewolucyjnego pozwalającego na zaplanowanie zadanego przedziału czasu z wykorzystaniem wydarzeń zagregowanych w systemie bazodanowym. Użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia parametrów wyszukiwania (przedziały czasowe, typy wydarzeń, ich charakterystyka) wykorzystując interfejs webowy. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z algorytmami ewolucyjnymi.

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji wielokryterialnej

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Jarosław Preś

Data obrony: 2014-10-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest rozbudowa istniejącego systemu do obliczeń ewolucyjnych o wybrane algorytmy ewolucyjne przeznaczone do optymalizacji wielokryterialnej. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z algorytmami ewolucyjnymi i ich zastosowaniami w optymalizacji wielokryterialnej.

Platforma przeznaczona do realizacji systemów wieloagentowych wykorzystujących urządzenia mobilne i chmurę obliczeniową

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Damian Szumski

Data obrony: 2014-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie i implementacja platformy umożliwiającej realizację systemów wieloagentowych wykorzystujących jako środowisko urządzenia mobilne i chmurę obliczeniową. Działanie platformy zostanie zweryfikowane poprzez implementację przykładowego systemu wieloagentowego. W ramach części teoretycznej pracy zostaną omówione zagadnienia związane z systemami wieloagentowymi oraz urządzeniami mobilnymi i chmurą obliczeniową.

Bezpieczeństwo usług w systemach zarządzania budynkiem

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Radosław Piekarz

Data obrony: 2014-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy jest zapoznanie się z tematyką związaną z systemami zarządzania budynkami, a w szczególności bezpieczeństwem usług udostępnianych przez takie systemy. W części teoretycznej zostanie przedstawiona koncepcja inteligentnego budynku, metody zarządzania usługami w takim budynku oraz analiza możliwych sposobów zabezpieczenia ich przed nieupoważnionym dostępem. W części praktycznej zostanie zaimplementowana przykładowa aplikacja w środowisku Android, która będzie pozwalała na bezpieczne udostępnianie oraz korzystanie z usług inteligentnego budynku.

Graficzne i programowe wsparcie dla symulacji obliczeń kwantowych

Promotor: Rycerz Katarzyna

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Joanna Patrzyk

Data obrony: 2014-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy będzie przegląd i analiza istniejących narzędzi do symulacji obliczeń kwantowych [1] [http://www.quantiki.org/], a także opracowanie własnego narzędzia do wspierania symulacji obliczeń kwantowych zarówno na poziomie graficznym (tworzenie i składanie bramek kwantowych), jak i programowym (API), z możliwością przejścia między tymi poziomami. Zostaną również zaimplementowane przykładowe algorytmy kwantowe [2][3]. 

[1] Bernhard Ömer. "Classical Concepts in Quantum Programming", International Journal of Theoretical Physics 44/7, pp. 943-955, 2005.

[2] Peter W. Shor. 1997. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM J. Comput. 26, 5 (October 1997), 1484-1509.

[3] Grover L.K.: A fast quantum mechanical algorithm for database search, Proceedings, 28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing (May 1996), p. 212

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards