Prace dyplomowe

RSS
Format: 2018-08-21
Format: 2018-08-21

Przegląd, analiza i symulacja algorytmów kwantowych w kryptografii.

Promotor: Rycerz Katarzyna

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Bartłomiej Patrzyk

Data obrony: 2014-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy będzie przegląd i analiza istniejących algorytmów kwantowych mających zastosowanie w kryptografii, między innymi algorytmu Shor’a[1] i algorytmu kwantowej dystrybucji klucza[2].  Dodatkowo, zostanie przeprowadzona symulacja i porównanie wybranych wariantów algorytmów za pomocą jednego z dostępnych narzędzi do symulacji obliczeń kwantowych [http://www.quantiki.org].

[1] Peter W. Shor. 1997. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM J. Comput. 26, 5 (October 1997), 1484-1509.

[2] C. H. Bennett and G. Brassard. Quantum Cryptography: Public key distribution and coin tossing, Proceedings, IEEE International Conference on Computers, Systems, and Signal Processing, Bangalore (1984), p. 175

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych i ewolucyjno-agentowych do problemów harmonogramowania

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Marcin Rzońca

Data obrony: 2014-09-24

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie opracowany i zaimplementowany system przeznaczony do rozwiązywania wybranych problemów harmonogramowania z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych i ewolucyjno-agentowych. Opracowany system zostanie wykorzystany do eksperymentalnego porównania zaimplementowanych algorytmów. Praca będzie zawierała również przegląd zagadnień związanych z problemami harmonogramowania oraz algorytmami sztucznej inteligencji przeznaczonymi do ich rozwiązywania.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards