Prace dyplomowe

RSS
Format: 2018-08-15
Format: 2018-08-15

Zastosowania podejścia agentowego i mechanizmów sztucznej inteligencji w grach taktyczno-strategicznych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Przemysław Porębski

Data obrony: 2014-09-24

Charakterystyka:

W ramach pracy zostaną opracowane i zaimplementowane mechanizmy generowania strategii dla grup agentów z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji. Mechanizmy zostaną zastosowane w wybranej grze taktyczno-strategicznej. W ramach części teoretycznej pracy zostaną przedstawione zagadnienia związane z zastosowaniami technnik sztucznej inteligencji w grach komputerowych.

Agentowy system wykrywania wzorców w danych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Jacek Treliński

Data obrony: 2014-09-17

Charakterystyka:

 

Tematem pracy są metody ekstrakcji wzorców z danych przy użyciu systemów wieloagentowych. W części praktycznej należy zaimplementować wybrane algorytmy ekstrakcji wiedzy. W ramach eksperymentów należy przetestować system na wybranych zestawach danych i ocenić przydatność zaimplementowanych metod w praktyce.

Algorytmy uczenia się preferencji użytkownika w systemie wspomagającym pracę analityka policyjnego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Jacek Foremski

Data obrony: 2014-09-17

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie oraz zaimplementowanie algorytmów uczenia się preferencji użytkownika na podstawie historii jego decyzji. Algorytmy zostaną zaimplementowane jako moduł systemu wspomagającego pracę analityka policyjnego w zakresie analizy przelewów bankowych. W ramach części teoretycznej pracy zostaną przedstawione zagadnienia związane z uczeniem się preferencji użytkownika, jak również z systemami wspomagania podejmowania decyzji.

System wspomagania decyzji inwestycyjnych wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Sebastian Majsterek

Data obrony: 2014-09-17

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie i implementacja systemu przeznaczonego do wspomagania decyzji inwestycyjnych w oparciu o wybrane techniki sztucznej inteligencji oraz wskaźniki ekonomiczne. W ramach części eksperymentalnej pracy przedstawione zostaną wyniki eksperymentów mających na celu weryfikację zaimplementowanych algorytmów. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zastosowań sztucznej inteligencji w ekonomii i finansach.

Repozytorium usług sieciowych w środowisku heterogenicznym

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Aleksander Mamla

Data obrony: 2014-09-17

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja rozproszonego repozytorium usług sieciowych. Jednym z głównych aspektów poruszonych w pracy będzie sposób przechowywanie informacji o usługach sieciowych, a także bezpieczeństwo tychże informacji. Rozproszenie repozytorium wymagać będzie opracowania strategii migracji i synchronizacji danych oraz rozróżnienia repozytoriów prywatnych od repozytoriów publicznych. W części implementacyjnej stworzona zostanie aplikacja udostępniająca informacje na temat aktualnego stanu repozytorium oraz zarejestrowanych usług.

Ujednolicenie dostępu do heterogenicznych zasobów obliczeniowych dla eksperymentów typu "data farming"

Promotor: Słota Renata

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Jakub Liput

Data obrony: 2014-09-01

Charakterystyka:

W ramach pracy należy zaprojektować i zaimplementować warstwę zarządzania eksperymentami typu "data farming", umożliwiającą wykonywanie równoległe eksperymentów na różnych środowiskach obliczeniowych (środowiska typu grid i cloud). W skład pracy wchodzi również wykonanie odpowiedniej warstwy monitorującej wykonywanie takich eksperymentów.

Kompilator języka funkcyjnego wspierającego przesyłanie komunikatów

Promotor: Kuta Marcin

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Paweł Batko

Data obrony: 2014-07-18

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie kompilatora języka funkcyjnego z polimorficznym systemem typów, wspierającego wydajne przesyłanie komunikatów. Kompilatorowi towarzyszył będzie system uruchomieniowy z kolektorem.

Administracja systemami informatycznymi w oparciu o metodologię ITIL

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Dariusz Piątek

Data obrony: 2014-07-16

Charakterystyka:

W ramach pracy dyplomowej zostanie zaprojektowany oraz zaimplementowany system, bazujący na metodologii ITIL, łączący w sobie wszystkie elementy administracji i zarządzania systemami informatycznymi w przedsiębiorstwach. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd zagadnień i procedur związanych z administracją i zarządzaniem systemami informatycznymi w przedsiębiorstwach w oparciu o metodologię ITIL.

Zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania wzorców

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Robert Musialski

Data obrony: 2014-07-16

Charakterystyka:

Efektem pracy będzie przedstawienie podstawowych rodzajów sieci neuronowych, ich działania i sposobów uczenia. W ramach części praktycznej zostanie opracowana i zaimplementowana aplikacja prezentująca wykorzystanie sieci neuronowych do rozpoznawania wzorców. W pracy znajdą się również wyniki przeprowadzonych eksperymentów mających na celu weryfikację porawności działania oprogramowania.

Zastosowanie technik eksploracji danych w analizie danych pogodowych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Elżbieta Malinowicz

Data obrony: 2014-07-16

Charakterystyka:

Efektem pracy będzie system umożliwiający analizę danych pogodowych z wykorzystaniem technik eksploracji danych. Działanie systemu zostanie zweryfikowane eksperymentalnie. W ramach części teoretycznej pracy zostanie dokonany przegląd informacji związanych z eksploracją danych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards