Prace dyplomowe

RSS
Format: 2018-08-15
Format: 2018-08-15

Platforma przeznaczona do agentowego modelowania i symulacji na urządzeniach mobilnych i w chmurze obliczeniowej

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Maciej Kurek

Data obrony: 2014-07-09

Charakterystyka:

Praca ma na celu opracowanie koncepcji oraz implementację platformy umożliwiającej przygotowywanie i uruchamianie symulacji agentowych na urządzeniach mobilnych i w chmurze obliczeniowej - wysyłanie czasochłonnych obliczeń z urządzenia mobilnego w chmurę obliczeniową oraz wykorzystywanie urządzeń mobilnych do pobierania danych ze środowiska w symulacjach społecznych lub transportowych.

Opracowanie wizualnego języka programowania opartego na przepływie danych

Promotor: Majewski Janusz

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wojciech Daniło & Piotr Młodawski

Data obrony: 2014-07-09

Charakterystyka:

Praca zawierać będzie opracowanie języka programowania pozwalającego na wizualny zapis algorytmów. Proponowany język bazuje na koncepcji przepływu danych. Wizualny sposób programowania pozwala na rozwijanie zarówno prostych jak i złożonych programów w modularny, przejrzysty sposób.

PRZECHOWYWANIE DANYCH PO STRONIE KLIENTA. DOSTĘEPNOŚĆ DANYCH W TRYBIE OFFLINE.

Promotor: Janik Arkadiusz

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Szymon Kiebziak

Data obrony: 2014-03-07

Usługi zarządzania siecią z wykorzystaniem środowiska OpenFlow

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Paweł Wilk

Data obrony: 2014-02-28

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza środowiska OpenFlow umożliwiającego programowe definiowane zasad przesyłania danych w sieciach komputerowych. W oparciu o analizę możliwości opisanego środowiska zostanie opracowany system zarządzania siecią poprzez usługi sieciowe. Rozwiązanie to pozwoli stworzyć połączenie pomiędzy aplikacjami, a siecią którą wykorzystują do komunikacji. Dzięki takiemu podejściu programy same będą w stanie dopasowywać odpowiednie parametry łącza do ich aktualnych potrzeb.


System zarządzania konsultacjami

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, niestacjonarne, zakończona

Autorzy: Cezary Hotloś, Michał Porosło

Data obrony: 2014-02-01

Charakterystyka:

1.       Tematyka projektu

Część zajęć dydaktycznych prowadzonych jest w formie konsultacji (np. konsultacje projektów i prac dyplomowych). Użytkownikami systemu będą „prowadzący” i „studenci”. Prowadzący może zdefiniować terminy zajęć konsultacyjnych w których jest dostępny oraz sloty czasowe przeznaczone na pojedynczego studenta (ew. grupę projektową). Z kolei „student” powinien mieć możliwość rezerwowania poszczególnych terminów (rezerwacja slotu czasowego, określenie konkretnego tematu konsultacji). Z punktu widzenia prowadzącego istotną funkcją systemu jest też raportowanie przebiegu konsultacji z poszczególnymi studentami (grupami)

2.       Przewidywany produkt

Baza danych.Aplikacja web’owej do zarządzania konsultacjami. Aplikacja przeznaczona dla urządzenia mobilnego (np. smartfone z systemem android)

3.       Kwalifikacje zespołu

Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Umiejętność projektowania aplikacji internetowych.

(2013/2014) Implementacja wybranych funkcjonalności silnika SQLxD

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Adam Furmanek, Jakub Tokaj

Data obrony: 2014-02-01

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

SQLxD jest autorskim rozwiązaniem umożliwiającym przetwarzanie dokumentów XML
przy pomocy języka relacyjnego (SQLxD) o składni podobnej do języka SQL.
więcej informacji na stronie: http://sqlxd.org/

W chwili obecnej silnik języka SQLxD obsługuje podstawowe konstrukcje
języka: proste polecenie select, warunki, oprrator zŁączenia naturalnego)
Celem projektu jest implementacja kolejnych funkcjonalności silnika SQLxD na
podstawie planów rozwoju języka: wyrażenia, operatory, funkcje, inne typy złączeń złączenia, sortowanie, grupowanie, podzapytania

2. Przewidywany produkt

Biblioteka dostarczająca parsera oraz silnika wykonawczego dla języka SQLxD
Technologia: .NET, c#

3. Kwalifikacje zespołu

Umiejętność programowania w c#. Podstawowa
znajomość zagadnień związanych z bazami danych i XML

4. Informacje organizacyjne

liczba osób: 2 do 4 

(2013/2014) System wspomagający prowadzenie zajęć o charakterze konsultacyjnym

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, w trakcie realizacji

Autorzy: Amadeusz Starzykiewicz, Mateusz Piech

Data obrony: 2014-02-01

Charakterystyka:

Tematyka projektu

 

Część zajęć dydaktycznych prowadzonych jest w formie konsultacji (np. konsultacje projektów i prac dyplomowych). Użytkownikami systemu będą „prowadzący” i „studenci”. Prowadzący może zdefiniować terminy zajęć konsultacyjnych w których jest dostępny oraz sloty czasowe przeznaczone na pojedynczego studenta (ew. grupę projektową). Z kolei „student” powinien mieć możliwość rezerwowania poszczególnych terminów (rezerwacja slotu czasowego, określenie konkretnego tematu konsultacji). Z punktu widzenia prowadzącego istotną funkcją systemu jest też raportowanie przebiegu konsultacji z poszczególnymi studentami (grupami)

 

Oczekiwany produkt

 

Baza danych.  Aplikacja web’owa do zarządzania konsultacjami. Aplikacja przeznaczona dla urządzenia mobilnego (np. smartfone z systemem Windows Phone 8 lub Android)

 

Wymagane kwalifikacje zespołu

 

Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Umiejętność (lub zainteresowania w zakresie) projektowania aplikacji internetowych, mobilnych.

(2013/2014) System zarządzania kontami użytkowników dla potrzeb laboratoriów baz danych KI

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Anna Jagodzinska, Konrad Jakubiec, Katarzyna Malyszek, Aleksander Zarnowski

Data obrony: 2014-02-01

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

 

Aplikacja web’owa, potrafiąca pobrać użytkowników z LDAP-a, i założyć im konta i bazy danych w dowolnych bazach (np. Oracle, MS SQL Server, PostgeSQL, MySql itp.). Narzędzie powinno umożliwiać dodawanie nowych serwerów i rodzajów bazy danych. Podstawowe funkcje systemu to: zarządzanie użytkownikami i bazami danych, dodawanie i usuwanie kont użytkowników, obsługa przedawnionych kont (automatyczne usuwanie użytkowników i baz po pewnym czasie). Wykonywanie operacji dla grup użytkowników (np. na podstawie listy loginów). Proste monitorowanie pracy  obsługiwanych serwerów i baz danych.

 

2. Przewidywany produkt


Baza danych.  API dla dodawania nowych serwerów i baz.  Aplikacja web’owa

 

3. Kwalifikacje zespołu


Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Zainteresowania w zakresie systemów zarządzania baz danych

(2013/2014) System do modelowania i symulacji procesu ewakuacji budynku

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Alicja Salamon, Dawid Aksamit

Data obrony: 2014-01-29

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu: celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz implementacja systemu umożliwiającego modelowanie i symulację oraz wizualizację przebiegu procesu ewakuacji budynku w sytuacji zagrożenia.
2. Przewidywany produkt: zrealizowany system powinien umożliwiać agentowe modelowanie i symulację procesu ewakuacji budynku w sytuacji zagrożenia, jak również wizualizację tego procesu. System powinien zapewniać możliwość importu planów dowolnego budynku.

3. Kwalifikacje zespołu: przewidywane technologie to Java/Python/Ruby.
4. Informacje organizacyjne:
     - liczba osób: 2-4

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards