Prace dyplomowe

RSS
Format: 2018-08-21
Format: 2018-08-21

(2013/2014) Rozszerzenia sprzętowe dla urządzeń mobilnych służące do monitorowania parametrów otoczenia

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Jakub Kołodziej, Taras Melon

Data obrony: 2014-01-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie biblioteki oraz aplikacji (wykorzystującej stworzoną bibliotekę) na urządzenia mobilne (z systemem operacyjnym Android) współpracującej z zestawem Grove - ADK Dash Kit, która umożliwia rozszerzenie funkcjonalności telefonu o aspekty interakcji z użytkownikiem (sygnały świetlne oraz dźwiękowe, odbiór i reakcja na sygnały przesyłane z joysticka), pozyskiwanie informacji o środowisku życia użytkownika (temperatura, wilgotność oraz ruch) oraz przesyłanie pozyskanch informacji do serwisu uruchomionego w chmurze. Komunikacja urządzenia mobilnego z zestawem Grove będzie możliwa dzięki użyciu protokołu AOA (Android Open Accessory) oraz wykorzystaniu Google Open Accessories API (level 10).

(2013/2014) System transmisji danych poprzez moduł 2G/3G z możliwością alternatywnej komunikacji Wi-Fi poprzez sieć MANET

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Krzysztof Borowski, Łukasz Raszka

Data obrony: 2014-01-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie systemu transmisji danych poprzez moduł 2G/3G z komputera przemysłowego wraz z możliwością przesyłania danych pomiędzy urządzeniami (sieć ad-hoc). System będzie miał możliwość monitorowania modułu 2G/3G z możliwością przełączania transmisji na moduł Wi-Fi (sieć ad-hoc) w wypadku braku odpowiedniego poziomu sygnału sieci 2G/3G. Łączność Wi-Fi (w sieci MANET) będzie pozwalała na alternatywną komunikacje pomiędzy urzadzeniami które będą pełniły równocześnie rolę routerów. System powinien także zapewnić odpowiednią kontrolę transmisji danych poprzez obydwie metody komunikacji 2G/3G oraz Wi-Fi.

(2013/2014) System do zarządzania serwerami baz danych w Katedrze Informatyki (dla potrzeb dydaktyki)

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Grzegorz Wilaszek, Pawel Sikora, Adrian Sliwa

Data obrony: 2014-01-28

Charakterystyka:

Celem projektu jest stworzenie systemu do administrowania dostępnymi w KI serwerami baz danych, takimi jak MS SQL Server, Oracle, IBM DB2, Informix, PostgreSQL, MySQL. Zainstalowane na serwerach katedralnych serwery bazodanowe wykorzystywane są na wielu przedmiotach. Powstałe narzędzie miałoby za zadanie wspomóc z jednej strony administratora, z drugiej studenta w organizowaniu dostępów do każdego z nich. Powstałe narzędzie umożliwiałoby komunikację z bazami danych w celu zakładania i usuwania kont. Stworzony panel administratora umożliwiałby zarządzanie konfiguracją baz danych: historie tworzenia kont, statystyki, itd. zbiorcze tworzenie kont, stworzenie polityki usuwania baz danych i użytkowników, generowanie przydatnych raportów. Z kolei panel dla użytkowników dostarczałby możliwości zobaczenia gdzie się ma założone konta, jakie są loginy, jakie bazy, zmiany hasła, maila, itd.

(2013/2014) Narzędzie do analiz danych tekstowych pochodzących z blogów

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Aleksander Lech, Jakub Czyzewski, Malgorzata Majcherek

Data obrony: 2014-01-28

Charakterystyka:

Analizując użytkowników blogosfery, pisane przez nich posty i otrzymywane komentarze możemy zbudować sieć połączeń między nimi. Wykorzystując metody analizy sieci społecznych znajdujemy ważnych i wpływowych blogerów, analizujemy dynamikę wpływów. W takich analizach można brać pod uwagę nie tylko sam fakt skomentowania czyjegoś postu, ale również to co zostało napisane i sprawdzać czy otrzymane komentarze są pozytywne, negatywne czy też neutralne, czyli jaki rodzaj emocje wzbudza czyjaś wypowiedź. Celem projektu będzie stworzenie systemu do analizy wypowiedzi umieszczanych w blogosferze pod kątem emocji, jakie dany tekst wzbudza (tzw analiza sentymentu). W systemie wykorzystane zostanie: * wektorowa reprezentacja dokumentu * odległość kosinusowa między dokumentami, tf-idf, * reprezentacja ngramowa dokumentu, * wizualizacja tekstu jako sieci, * integracja Morfeusza (sprawdzanie odmian polskich słów do formy podstawowej), użycie wordnet, słowosieć, statystyki o słowach, tagcloud, tematy, * wyliczanie sentymentu.

(2013/2014) Moduł migracji dużej ilości danych między rozproszonymi geograficznie repozytoriami dla wirtualnego systemu plików.

Promotor: Słota Renata

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Beata Skiba, Bartosz Polnik

Data obrony: 2014-01-28

Charakterystyka:

Wirtualny system plików VeilFS ma na celu  ujednolicenie dostępu do danych przechowywanych z wykorzystaniem heterogenicznych systemów przechowywania i udostępniania danych  w różnych ośrodkach rozproszonych geograficznie. Systemy  te udostępniane są w ramach infrastruktury PLGrid.  Zadaniem niniejszej pracy jest zaprojektowanie, zaimplementowanie, przetestowanie i wdrożenie modułu migracji dużej ilości danych między rozproszonymi geograficznie repozytoriami dla wspomnianego systemu VeilFS. Moduł ten musi uwzględniać założenia przeźroczystości, efektywności, jak i bezpieczeństwa VeilFS.

Przesłania on rzeczywistą lokalizację pliku (użytkownik operuje na nazwach logicznych) dając administratorom możliwość ustalania reguł, gdzie pliki użytkownika powinny być tworzone, i kiedy powinny być migrowane

(2013/2014) Symulator chmury do dynamicznego szeregowania zbiorów grafów zadań.

Promotor: Malawski Maciej

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Piotr Bryk, Bartłomiej Szczepanik

Data obrony: 2014-01-27

Charakterystyka:

Celem pracy jest rozszerzenie i rozbudowa symulatora wykonywania złożonych zadań typu workflow na infrastrukturze chmury obliczeniowej https://github.com/malawski/cloudworkflowsimulator. Rozszerzenia obejmują obsługę wielu chmur obliczeniowych oraz zagadnienia związane z dostępem do danych dla obliczeń. Dodatkowo celem pracy jest zwiększenie wygody korzystania z symulatora do przeprowadzania dużych eksperymentów.

Generowanie strategii dla gry w warcaby z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Łukasz Krawiec

Data obrony: 2013-11-15

Charakterystyka:

W ramach pracy zostaną zaimplementowane wybrane algorytmy sztucznej inteligencji generujące strategie gry w warcaby. W ramach części eksperymentalnej pracy przeprowadzone zostaną testy porównujące efektywność generowanych strategii. W ramach części teoretycznej zostanie dokonany przegląd zagadnień związanych z zastosowaniami sztucznej inteligencji w grach planszowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards