Prace dyplomowe

RSS
Format: 2018-08-15
Format: 2018-08-15

System przeznaczony do generowania strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem programowania genetycznego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Daniel Longosz

Data obrony: 2013-10-25

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie opracowany i zaimplementowany komponentowy system przeznaczony do generowania strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem technik inspirowanych biologicznie. Jako przykładowy komponent obliczeniowy zostanie zaimplementowany, odpowiednio dostosowany do rozwiązywanego problemu, algorytm programowania genetycznego. W celu zweryfikowania poprawności działania zaimplementowanego systemu oraz komponentu obliczeniowego zostaną przeprowadzone eksperymenty z wykorzystaniem danych testowych. W ramach części teoretycznej zostaną przedstawione zagadnienia związane z możliwościami stosowania technik inspirowanych biologicznie w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych.

Implementacja mechanizmów sztucznej inteligencji dla gry strategicznej VCMI

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Łukasz Wilisowski

Data obrony: 2013-10-25

Charakterystyka:

W ramach pracy zostaną opracowane i zaimplementowane mechanizmy sztucznej inteligencji dla gry strategicznej VCMI. W ramach części teoretycznej pracy zostaną omówione zagadnienia związane z zastosowaniami technik sztucznej inteligencji w grach komputerowych.

Usługi w systemach mobilnych

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Konrad Bielak

Data obrony: 2013-10-24

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza możliwości udostępniania usług w heterogenicznych systemach mobilnych charakteryzujących się różnorodnością systemów operacyjnych i metod komunikacji. Rozpatrzone zostaną dwa podejścia: integracja usług bez pośredników oraz za pomocą Enterprise Service Bus. Zostanie zaproponowana przykładowa implementacja systemu udostępniania usług w środowisku Android.

Algorytmy symulacji dyssypatywnej dynamiki wygładzonych cząstek na procesorach graficznych

Promotor: Kurdziel Marcin

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Błażej Brudny

Data obrony: 2013-10-18

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie implementacji elementów modelu Dyssypatywnej Dynamiki Wygłodzonych Cząstek (ang. Smoothed Dissipative Particle Dynamics - SDPD) na procesory graficzne. SDPD jest nowym modelem płynów rzeczywistych, łączącym cechy klasycznej Dyssypatywnej Dynamiki cząstek (DPD) i Hydrodynamiki Cząstek Wygładzonych (SPH). W ramach pracy elementy tego modelu zostaną zaimplementowane w środowisku obliczeniowym OpenCL. Pozwoli to zweryfikować przydatność procesorów graficznych w stymulacjach wykorzystujących model SDPD, a w szczególności oszacować przyspieszenie obliczeń symulacji na układach GPU w stosunku do klasycznych jednostek CPU.

Rozpoznawanie wzorców w tekstach publikowanych na portalach społecznościowych w zastosowaniu do badania nastrojów społecznych

Promotor: Kurdziel Marcin

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wojciech Frycz

Data obrony: 2013-10-18

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie narzędzia umożliwiającego automatyczną kategoryzację dużej liczby tekstów z portali społecznościowych. W szczególności będzie ono miało za zadanie określenie, czy treści analizowanych tekstów mają zasadniczo charakter optymistyczny czy też pesymistyczny. Podstawowym źródłem danych dla tworzonego narzędzia będzie portal społecznościowy Twitter. Trudność stworzenia tego typu aplikacji wiąże się w znacznej mierze ze specyfiką wypowiedzi zamieszczanych na tym serwisie - są one ograniczone do 140 znaków. Jednym z dodatkowych założeń pracy jest próba ustalenia istnienia ewentualnych korelacji pomiędzy ogólnym nastrojem społeczności Twittera a istotnymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Zastosowanie algorytmów koewolucyjnych do generowania strategii gry w szachy

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Mateusz Kumięga

Data obrony: 2013-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie i zaimplementowanie algorytmów koewolucyjnych przeznaczonych do generowania strategii gry w szachy. Poprawność działania oraz efektywność opracowanych algorytmów zostanie zweryfikowana w trakcie eksperymentów. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd badań w zakresie zastosowania algorytmów ewolucyjnych i koewolucyjnych do generowania strategii dla gier.

Platforma wspomagająca podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o algorytmy ewolucyjne

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Michał Pociecha

Data obrony: 2013-09-30

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie opracowana koncepcja oraz zostanie zaimplementowany system wspierający podejmowanie decyzji inwestycyjnych, działający w oparciu o algorytmy ewolucyjne. System będzie umożliwiał przeprowadzenie weryfikacji działania zaimplementowanych algorytmów na faktycznych danych giełdowych pobieranych z serwisów internetowych. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z zastosowaniami algorytmów ewolucyjnych w dziedzinie wspomagania decyzji inwestycyjnych.

Zastosowanie sieci neuronowych oraz wybranych wskaźników ekonomicznych w systemie wspomagającym decyzje inwestycyjne

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Grzegorz Rajczyk

Data obrony: 2013-09-30

Charakterystyka:

W ramach pracy dyplomowej zostanie opracowany i zaimplementowany system wspomagania decyzji inwestycyjnych wykorzystujący sieci neuronowe oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne. Działanie systemu zostanie zweryfikowane eksperymentalnie w oparciu o rzeczywiste dane. W ramach części teoretycznej pracy omówione zostaną wybrane techniki inteligencji obliczeniowej oraz możliwości ich zastosowania we wspomaganiu decyzji finansowych i ekonomicznych.

System wykrywania podobieństw kodów źródłowych w projektach studenckich

Promotor: Nikolow Darin

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Jarosław Szczęśniak

Data obrony: 2013-09-18

Charakterystyka:

Praca polegałaby na opracowaniu metody wykrywania podobieństw kodów źródłowych na przykładzie wybranego języka programowania. W ramach pracy należy zaimplementować proponowaną metodę przy użyciu współczesnych technologii informatycznych oraz przygotować i wykonać testy wykrywalności podobieństw. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards