Prace dyplomowe

RSS
Format: 2018-08-15
Format: 2018-08-15

Generowanie strategii działań agentów w grach taktyczno-strategicznych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Adam Kuboń

Data obrony: 2013-09-18

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaimplementowanie algorytmów sztucznej inteligencji generujących strategie działań agentów w wybranej grze strategiczno-taktycznej. W ramach części teoretycznej pracy omówione zostaną zagadnienia związane z zastosowaniami sztucznej inteligencji w grach komputerowych.

Zarządzanie dynamicznymi obiektami geometrycznymi na potrzeby realistycznego generowania dźwięków.

Promotor: Głut Barbara

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Kruk Maciej

Data obrony: 2013-09-18

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie struktury danych umożliwiającej przechowywanie, aktualizację i dostęp do opisu dynamicznych obiektów geometrycznych. Realizowane rozwiązanie w połączeniu z algorytmem śledzenia wiązek ma zapewnić wydajne działanie programu do generowania dźwięku w grach komputerowych.

Optymalizacja alokacji zasobów w chmurze obliczeniowej

Promotor: Malawski Maciej

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Kamil Figiela

Data obrony: 2013-09-16

Charakterystyka:

Nowdays, hardly any science can be done without a computing infrastructure, and cloud systems are regarded by the scientific community as a potential source of low-cost computing resources that can be provisioned on-demand according to pay-per-use model. Running scientific applications on the cloud imposes the monetary cost of the computation that should be subject to optimization as the funding is usually limited.

We address the problem of resource allocation on multiple cloud platforms formulated as a mixed integer non-linear programming problem (MINLP). We optimize scheduling of bag of tasks applications and workflows under the deadline constraint. The optimization models implemented in AMPL modeling language allow us to apply leading solvers such as Cbc and CPLEX. We assume multiple IaaS clouds with heterogenous VM instances, with limited number of instances per cloud and hourly billing. Our objective, the total cost, includes computation cost as well as data transfer charges which may have significant contribution to the total cost.

The results illustrate typical problems when making decisions on deployment planning on clouds and how they can be addressed using optimization techniques. We indicate how optimization of resource allocation may be used by end-users to minimize their costs or by resellers for a profit.

Agentowy system do symulacji procesów transportowych

Promotor: Żabińska - Rakoczy Małgorzata

Status: niestacjonarne, w trakcie realizacji, magisterska

Autorzy: Piotr Partyński

Data obrony: 2013-07-23

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie systemu do symulacji procesów transportowych zachodzących w sieci dróg i skrzyżowań. Proponuje się system agentowy wykorzystujący podejście rynkowe. Podczas poruszania się w sieci agent wybiera drogę na podstawie cen oferowanych przez agentów zarządzających krawędziami. W zależności od swojego obciążenia agenci zarządzający krawędziami modyfikują  koszty przejazdu i oferują  niższe lub wyższe ceny. Takie podejście powinno wpłynąć na mniejszą liczbę maksymalnych obciążeń krawędzi oraz na możliwie równomierne rozłożenie obciążenia w sieci.

Praca obejmuje analizę problemu, koncepcje, projekt oraz opis implementacji agentowego systemu symulacyjnego.

Wyszukiwanie obiektów w wycinku przestrzeni na potrzeby realistycznego generowania dźwięków.

Promotor: Głut Barbara

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Pałka Szymon

Data obrony: 2013-07-23

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie i zaimplementowanie algorytmu umożliwiającego efektywne znajdowanie obiektów widocznych z danego punktu w wycinku przestrzeni. Opracowane rozwiązanie ma zapewnić efektywniejsze działanie algorytmów do generowania dźwięku w grach komputerowych.

Agentowy system zarządzania grupą robotów mobilnych

Promotor: Żabińska - Rakoczy Małgorzata

Status: niestacjonarne, w trakcie realizacji, magisterska

Autorzy: Paweł Pawłowicz

Data obrony: 2013-07-23

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie agentowego systemu zarządzania grupą robotów mobilnych służących do automatycznego usuwania odpadów ze środowiska miejskiego. W ramach pracy przewiduje się zaprojektowanie i zaimplementowanie narzędzia pozwalającego na symulację takiego systemu.

Praca obejmie analizę przedstawionego problemu, koncepcje, projekt i opis realizacji systemu agentowego wykorzystującego sygnały zapachowe  wydzielane przez śmieci oraz robotów. System zostanie zrealizowany w  formie narzędzia umożliwiającego symulację rzeczywistego środowiska bez potrzeby budowania jego prototypu.

Wykorzystanie procesora graficznego w implementacji relacyjnej bazy danych

Promotor: Marcjan Robert

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Tomasz Zdybał

Data obrony: 2013-07-09

Charakterystyka:

Zakres pracy:

Współczesne procesory graficzne udostępniają masywnie równoległą architekturę obliczeniową. Powala ona tworzyć oprogramowanie skalowalne oraz wielokrotnie bardziej wydajne niż programy korzystające z tradycyjnych procesorów. Celem pracy jest stworzenie relacyjnej bazy danych prze­chowywanej w pamięci (ang. in-memory database) wykorzystującej moc obliczeniową procesora graficznego do operacji na danych. Oprogramowanie powinno umożliwiać definiowanie tabel, wczytywanie danych z dysku, zapis danych na dysk, wykonywanie zapytań i zwracanie wyników. Praca powinna zawierać porównanie wydajności zaimplementowanej bazy danych z dostępnymi rozwiązaniami tego typu wykorzystującymi tradycyjne procesory.

Serwisy w architekturze chmur obliczeniowych

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Michał Soboń

Data obrony: 2013-07-09

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie przykładowej platformy, opartej o chmurę obliczeniową, udostępniającej oprogramowanie jako usługę (model Software as a Service). W części teoretycznej pracy zdefiniowana zostanie koncepcja usługi, w kontekście podstawowego elementu składowego nowoczesnej architektury. Opisana zostanie także rola jaką pełnią usługi w architekturze zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture). Kolejnym opisanym pojęciem będzie chmura obliczeniowa oraz przykłady jej implementacji. Rozdział praktyczny będzie opisywał przykładową implementacje platformy, zaprezentowana zostanie także jej architektura.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards