Prace dyplomowe

RSS
Format: 2018-08-15
Format: 2018-08-15

System przeznaczony do modelowania oceny scoringowej

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Bartłomiej Hammer

Data obrony: 2013-07-03

Charakterystyka:

Celem pracy jest projekt i implementacja narzędzia przeznaczonego do tworzenia i edycji modeli scoringu kredytowego oraz obliczania oceny na podstawie danych klienta. Wraz z systemem powstanie szablonowy model dla obliczeń, z możliwością rozszerzania go przez użytkownika w zależności od potrzeb.

Symulator sieci transportu publicznego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski

Data obrony: 2013-07-03

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie zaimplementowany symulator miejskiej sieci transportu publicznego. Symulator będzie umożliwiał tworzenie oraz konfigurowanie sieci transportu publicznego z wykorzystaniem GUI oraz uruchomienie symulacji umożliwiającej obserwowanie różnorodnych parametrów, między innymi zapełnienia środków transportu w różnych porach dnia. Symulator będzie umożliwiał również konfigurowanie natężenia ruchu pasażerskiego w różnych porach dnia. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z modelowaniem i symulacją transportu.

Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w systemie wspierającym decyzje inwestycyjne na rynku surowców

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Jan Burkot

Data obrony: 2013-07-03

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie koncepcji oraz implementacja systemu przeznaczonego do wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku surowców. System będzie wykorzystywał w tym celu wybrane techniki sztucznej inteligencji. Część teoretyczna pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z zastosowaniami algorytmów sztucznej inteligencji w problemach ekonomicznych i finansowych.

System przechowywania, synchronizacji i udostępniania dokumentów w środowisku heterogenicznym zrealizowany w technologii chmury obliczeniowej, z dostępem przez klienta webowego i mobilnego.

Promotor: Janik Arkadiusz

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Piotr Liber

Data obrony: 2013-06-24

Charakterystyka:

Opracowanie architektury i zaimplementowanie systemu, który będzie umożliwiał przechowywanie i udostępnianie dokumentów, ich synchronizację pomiędzy użytkownikami. System będzie wyposażony w klienta www oraz natywnego klienta przeznaczonego na urządzenie mobilne (system iOS lub Android). System będzie wyposażony w rozproszony cache umożliwiający szybszy dostęp do rzadko zmienianych dokumentów małych i średnich rozmiarów (dokumenty biurowe).

Wspomaganie wykonywania aplikacji wykorzystujących duże ilości danych w środowiskach rozproszonych

Promotor: Słota Renata

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Adam Chrabąszcz

Data obrony: 2013-06-03

Charakterystyka:

Tematyka pracy obejmuje aplikację wykorzystujące duże ilości danych, wykonywane w środowiskach typu grid i cloud. Ze względu na dużą ilość operacji we/wy czas wykonania takich aplikacji silnie zależy od możliwości systemów przechowywania i udostępniania danych. Dlatego też celem pracy jest efektywne udostępnianie danych we wspomnianych systemach przechowywania i udostępniania danych dla celów wspomagania wykonywania wspomnianych aplikacji.

Optymalizacja sieci transportu publicznego z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Dawid Węgiel

Data obrony: 2013-05-20

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie opracowany oraz zaimplementowany algorytm ewolucyjny przeznaczony do wielokryterialnej optymalizacji sieci transportu publicznego. Algorytm zostanie zaimplementowany jako komponent systemu przeznaczonego do optymalizacji miejskiej sieci transportu publicznego. Zaimplementowany algorytm zostanie porównany eksperymentalnie z innymi znanymi z literatury technikami optymalizacji transportu publicznego. W ramach części teoretycznej pracy omówione zostaną zagadnienia związane z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji transportu.

Zastosowanie algorytmów mrówkowych w optymalizacji sieci transportu wielomodalnego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Marcin Miodowski

Data obrony: 2013-04-15

Charakterystyka:

W ramach pracy zostanie opracowany oraz zaimplementowany algorytm mrówkowy przeznaczony do optymalizacji sieci transportu wielomodalnego. Algorytm zostanie zaimplementowany jako komponent platformy przeznaczonej do optymalizacji sieci transportu publicznego. Zaimplementowany algorytm mrówkowy zostanie porównany eksperymentalnie z innymi znanymi technikami heurystycznymi. W ramach części teoretycznej pracy zostaną omówione zagadnienia zwiąazane z zastosowaniami algorytmów mrówkowych w optymalizacji transportu.

Zastosowanie metod uczenia maszynowego w systemie alokacji zasobów ludzkich do projektów IT

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Damian Tekieli

Data obrony: 2013-04-15

Charakterystyka:

Celem pracy jest implementacja systemu przeznaczonego do alokacji zasobów ludzkich w projektach IT z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego. System będzie uczył się na podstawie zebranych doświadczeń (w jakim stopniu zasoby sprawdziły się w danej roli i jak można je wykorzystać lepiej w przyszłości). Teoretyczna część pracy będzie zawierała przegląd zagadnień związanych z uczeniem maszynowym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards