Proponowane prace dyplomowe

RSS

(2013/2014) Zaawansowany translator CIM2OWL

Promotor: Polak Stanisław

Status: proponowana, stacjonarne, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

CIM (Common Information Model) jest zorientowanym obiektowo modelem zarządzanych obiektów (zasobów systemowych). Język OWL (Web Ontology Language) umożliwia opisywanie danych w postaci ontologii dla potrzeb Semantic Web. Nie wszystkie elementy CIM posiadają swoje (ścisłe) odzwierciedlenie w języku OWL, ponadto niektóre z tych elementów mogą zostać zmapowane na kilka różnych elementów w OWL (np. własności obiektów CIM mogą zostać zmapowane na tzw. data properties lub klasy OWL). Celem pracy jest opracowanie programu, który umożliwi konwersję dokumentów CIM do formatu OWL z uwzględnieniem opisu sposobów mapowania wyrażonych za pomocą stworzonego przez siebie języka. Język ten powinien również uwzględniać przypadek braku bezpośredniej możliwości konwersji elementów – w tym przypadku należy skorzystać z rozwiązań (sposobów mapowania) opisanych w literaturze.

Komunikacja w kontekście uczenia w systemach agentowych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

 

Tematem pracy jest analiza związku między uczeniem się i komunikacją w systemie agentowym. W części praktycznej należy zaimplementować system agentowy będący realizacją tego modelu. W części eksperymentalnej zostaną przetestowane różne konfiguracje systemu.

Uczenie się agentów w systemach transportowych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

 

Tematem pracy jest porównanie wybranych metod uczenia w systemach agentowych. W części praktycznej zrealizowana zostanie aplikacja pozwalająca na testowanie opracowanych rozwiązań. W ramach eksperymentów system zostanie przetestowany w systemie transportowym.

Uczenie się kontekstów dla norm w systemach agentowych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

 

Tematem pracy jest porównanie wybranych metod uczenia norm w systemach agentowych. W części praktycznej zrealizowana zostanie aplikacja pozwalająca na testowanie opracowanych rozwiązań. W ramach eksperymentów system zostanie przetestowany w wybranej dziedzinie (najchętniej związanym z symulacją sytuacji kryzysowych).

Uczenie się kontekstów dla planów w systemach agentowych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

 

Tematem pracy jest porównanie wybranych metod uczenia kontekstów dla planów w systemach agentowych. W części praktycznej zrealizowana zostanie aplikacja pozwalająca na testowanie opracowanych rozwiązań. W ramach eksperymentów system zostanie przetestowany w wybranej dziedzinie (najchętniej związanym z symulacją sytuacji kryzysowych).

Przegląd interfejsów programistycznych służących dostępowi do usług katalogowych

Promotor: Zieliński Sławomir

Status: inżynierski, proponowana

Data obrony:

Charakterystyka:

Zadaniem Dyplomanta będzie dokonanie badań literaturowych oraz praktyczne porównanie możliwości bibliotek programistycznych ułatwiających dostęp do usług katalogowych (takich jak JNDI, UnboundID API, Apache LDAP API) poprzez implementację aplikacji demonstracyjnej. Ważną częścią pracy będzie również sprawdzenie możliwości współpracy z różnymi serwerami.

Graficzny interfejs programisty komponentowych aplikacji operujących w środowisku peer-to-peer

Promotor: Zieliński Sławomir

Status: inżynierski, proponowana

Data obrony:

Charakterystyka:

Studenci realizujący projekt zmierzą się z zagadnieniem ułatwienia tworzenia aplikacji komponentowych poprzez generację części kodu na podstawie opisu graficznego. Oprogramowanie realizowane w ramach projektu powinno implementować graficzny interfejs pozwalający na modelowanie aplikacji komponentowej oraz edycję kodu poszczególnych komponentów. W pierwszym etapie realizacji projektu studenci powinni zaimplementować graficzną część oprogramowania oraz mechanizmy zapisywania stanu edycji. Drugi etap realizacji oprogramowania polegał będzie na zaimplementowaniu procesu generacji kodu aplikacji na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych. Liczba osób realizujących pracę: 2

Modelowanie wzrostu patogenu w środowisku obliczeniowym CUDA

Promotor: Dzwinel Witold

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest implementacja modelu wzrostu fusarium - patogenu atakujacego zboża w USA i Kanadzie, powodującego miliardowe straty w uzyskianych plonach. Naukowym elementem pracy jest opracowanie modelu wzrostu i jego implementacja w środowisku CUDA. Praca pisana jest we współpracy z instytutem Agri-food Canada, Ontario. Wynikiem pracy ma być publikacja w czasopiśmie naukowym.

Analiza danych biologicznych związanych ze wzrostem patogenu metodą biklasteringu

Promotor: Dzwinel Witold

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest wykorzystanie metod klasteryzacji - biclustering - do analizy mikromacierzy z eksperymentów biologicznych związanych z nedutralizacją patogenu (grzyba - fusarium graminearum) atakującego rośliny zbozowe w USA i Kanadzie. Praca wykonana we współpracy z instytutem Agri-food Canada, Ottawa Ontario. Wynikiem pracy ma być publikacja w czasopiśmie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards