Proponowane prace dyplomowe

RSS

System Zarządzania Budynkiem Oparty Na FPGA

Promotor: Długopolski Jacek

Status: inżynierski, niestacjonarne, proponowana

Autorzy: Robert KRZEMYK, Adam JANIK

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaprojektowanie i praktyczne wykonanie prototypu przykładowego systemu 

zarządzania budynkiem, bazującego na technologii FPGA. 

 

Do realizacji projektu wymagane są:

-  Znajomość podstaw elektroniki i techniki cyfrowej.

-  Znajomość podstaw automatyki.

-  Wiedza na temat programowania współbieżnego.

-  Rozumienie zagadnień programowania i rekonfiguracji układów FPGA.

-  Umiejętność posługiwania się językiem opisu sprzętu VHDL.

 

Temat pracy zarezerwowany jest dla:

 

Robert KRZEMYK 

Adam JANIK

Środowisko do przetwarzania siatek adaptacyjnych za pomocą gramatyk grafowych

Promotor: Paszyński Maciej

Status: proponowana, stacjonarne, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Praca polega na zimplementowaniu w środowisku GALOIS w C++

http://iss.ices.utexas.edu/?p=projects/galois

wersji gramatyk grafowych które 

wykonują współbieżne przetwarzania grafowej reprezentacji siatek adaptacyjnych, zgodnie z prezentacją w załączniku

 

Środowisko to będzie wykorzystywane do modelowania wzrostu nowotworu

 

https://www.researchgate.net/publication/311983987_Application_of_fast_i...

 

Mozliwe jest zakończenie pracy na etapie opracowania systemu do współbieżnego przetwarzania gramatyk, lub kontynuacji w celu włączenia obliczeń do systemu. Możliwe

wyjazdy naukowe na The University of Texas in Austin, do grupy prof. Keshava Pingali, we współpracy z zespołem COmputational Oncology z UT, kierowanym przez prof. J.T.R.Odena.

Symulacje izogeometryczne zaniczyszczeń powietrza w Krakowie

Promotor: Paszyński Maciej

Status: proponowana, stacjonarne, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie aplikacji do przeprowadzania symulacji zanieczyszczeń powietrza za pomocą izogeometrycznej metody elementów skończonych. W szczególności naszym celem jest przeprowadzenie symulacji propagacji zanieczyszczeń w okolicy Krakowa, w celu umożliwienia rozwiązania problemu odwrotnego - optymalnej minimalizacji żródeł zanieczyszczeń na mapie Krakowa z uwzględnieniem kierunków wiatrów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards