Proponowane prace dyplomowe

RSS

Mechanizm uczenia w systemie symulującym ewakuację

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem projektu jest implementacja wybranych mechanizmów uczenia się w systemie EVAC. System EVAC umożliwia agentową symulację ewakuacji ludności z budynku w sytuacji zagrożenia. EVAC pozwala użytkownikowi na przeprowadzenie symulacji z wykorzystaniem stworzonych przez niego map oraz algorytmów.
Dodatkowo wyposażony jest w 3 najbardziej podstawowe agentowe algorytmy ewakuacji: StandardAgent, SmartAgent oraz FlockingAgent, na bazie
których można opracowywać nowe, bardziej zaawansowane i złożone. Do uczenia maszynowego można wykorzystać istniejące biblioteki. Po rozbudowie przetestować działanie systemu w wybranych konfiguracjach. System zaimplementowano w jęz. Java.

Uczenie maszynowe w architekturze SOAR

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Architektura SOAR jest jednym z modeli wykorzystywanych do budowy autonomicznych agentów. Celem pracy jest przeanalizowanie możliwości zastosowania indukcyjnego uczenia maszynowego w tej architekturze, w przykładowych środowiskach. W tym celu należy użyć gotowych bibliotek uczenia maszynowego (np. Weka) i środowiska do tworzenia systemów w architekturze SOAR (np. http://code.google.com/p/soar/) i opracować odpowiednie oprogramowanie. W części eksperymentalnej należy sprawdzić efektywność różnych konfiguracji systemu.

(2013/2014) Język domenowy (DSL) dla aplikacji rozproszonych zorganizowanych w workflow

Promotor: Baliś Bartosz

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest projekt języka domenowego (DSL) do programowania aplikacji rozproszonych zorganizowanych w workflow (przepływ pracy/danych), a następnie implementacja procesora tego języka i demonstracja jego działania na przykładzie wybranych workflow. Workflow to aplikacja, która składa się z szeregu zadań, które konsumują i produkują dane i między którymi zdefiniowane są zależności (przepływ danych i kontroli). Stworzony język ma ułatwiać programowanie takich aplikacji. Procesor języka domenowego (DSL) można zbudować od zera lub osadzić go w istniejącym języku programowania, który się do tego dobrze nadaja (np. Scala). Należy założyć, że dany będzie silnik, który potrafi wykonać dany workflow. Efektem działania procesora stworzonego w pracy będzie prawdopodobnie niskopoziomowa specyfikacja workflow gotowa do przetwarzania przez ten silnik. 

(2013/2014) Silnik do wykonywania aplikacji typu workflow w chmurze obliczeniowej

Promotor: Baliś Bartosz

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest budowa silnika uruchomieniowego, który wykonuje aplikacje rozproszone zorganizowane w workflow (przepływ pracy/danych) w chmurze obliczeniowej. Aplikacjia typu workflow składa się z szeregu zadań, między którymi zdefiniowane są zależności (przepływ danych, np. które zadanie produkuje, a które konsumuje element danych; i przepływ kontroli, np. jaka musi być kolejność wykonywania zadań). Przykładem takiej aplikacji jest Montage, workflow, który przetwarza i scala miliony zdjęć fragmentów nieba w jeden ogromny obraz (np. ciał niebieskich). W pracy należy założyć, że dane będą specyfikacje workflow oraz potrzebne moduły obliczeniowe, zaś podstawowym zadaniem będzie budowa silnika, który planuje ich wykonanie w chmurze obliczeniowej (np. przy zadanej liczbie dostępnych instancji maszyn wirtualnych). 

Moduł eksploracji danych

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem projektu jest implementacja modułu eksploracji danych. Należy zaimplementować wybrane algorytmy eksploracji danych, a także metody wizualizacji wyników. Dostępny jest prototyp modułu oraz program Mammuth, który może być użyty jako wzorzec. Moduł będzie częścią składową systemu CAST.

Wyszukiwanie wzorców z ograniczeniami w .NET

Promotor: Śnieżyński Bartłomiej

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem projektu jest rozbudowa systemu eksploracji danych Mammuth. Należy dodać algorytmy pozwalające na wyszukiwania wzorców z dodatkowymi ograniczeniami. Przykładowo, należy uwzględnić możliwość wyszukiwania wzorców, w których jeden z elementów ma pewne, określone przez użytkownika, wartości opisujących go atrybutów. Dodatkowo, należy zaimplementować nowe wizualizacje odkrytych wzorców, uwzględniające ograniczenia. System Mammuth zbudowany jest w C# z użyciem .NET framework 4.0 i WPF.

Zaawansowany mechanizm crawlingu webowego

Promotor: Korzycki Michał

Status: inżynierski, proponowana

Autorzy: N/A

Data obrony:

Charakterystyka:

Praca 2-4 osobowa.

Wymagane jest stworzenie systemu pozwalającego na masowe przeszukiwanie sieci WWW dla potrzeb budowy wertykalnych wyszukiwarek WWW w oparciu o paradygmat Focused Crawling.

Język implementacji: Python

Słowa kluczowe: Focused Web Crawling, Python, NoSQL

 

Moduły:

- Serwer Crawlingu zarządzający granicą grafu przeszukań (kolejkowanie, prioretyzowanie w oparciu o zewnętrzne plug-iny)

- Clienci Crawlingu - mechanizmy pobierania danych z WWW, także zawierający techniki maskowania obecności w sieci

- Dedykowane Scrapery - mechanizmy pobierania danych ze stron WWW o znanej strukturze (np. fora internetowe)

- Rozproszony system propagacji zadań oparty o wybrane rozwiązanie NoSQL (np. Riak)

Rozbudowa graficznego narzędzia wspierającego projektowanie aplikacji wieloskalowych

Promotor: Rycerz Katarzyna

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Autorzy: Konrad Strack

Data obrony:

Charakterystyka:

 

Tematyka projektu

Projekt będzie polegał na rozbudowie narzędzia Multiscale Application Designer (MAD) (https://gs2.mapper-project.eu/mad) służącego do projektowania aplikacji wieloskalowych poprzez łaczenie instniejących modułów zawierajacych modele symulacyjne zjawisk w okreslonej skali. Narzędzie MAD oparte jest o język MML[1] opisujący połączenia pomiędzy modelami. Po utworzeniu MML dla danej aplikacji, użytkownik ma możliwość wygenerowania pliku eksperymentu wykonującego tę aplikację w wirtualnym labolatorium GridSpace[2,3]. Następnie użytkownik ma możliwość modyfikacji eksperymentu na poziomie programowalnym (język skryptowy). Rozbudowa narzędzia MAD w ramach pracy inżynierskiej będzie polegała na wsparciu możliwości dostępnych w tej chwili jedynie z poziomu GridSpace (np. modyfikacja parametrów modeli, modyfikacja skryptu w języku dziedzinowym etc.) również w sposób graficzny. Przewidywane jest wsparcie zarówno dla modułów luźno, jak i mocno powiązanych (dzielących wspólne parametry etc.)

 

[1] J. Borgdorff, E. Lorenz, A.G. Hoekstra, J. Falcone, and B. Chopard. A Principled Approach to Distributed Multiscale Computing, from Formalization to Execution. In e-Science Workshops (eScienceW), 2011 IEEE Seventh International Conference on, pages 97-104, dec. 2011.

 

[2] K. Rycerz, E. Ciepiela, D. Harezlak, T. Gubala, G. Dyk, J. Meizner, M. Bubak, J. Borgdorf, A. Hoekstra, Environment for Programming and Execution Tools of Multiscale Applications. Submitted to ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS) Special Issue

on Advanced Modeling and Simulation on High Performance Distributed Systems.

 

[3] E. Ciepiela, D. Harezlak, J. Kocot, et al., Exploratory programming in the virtual laboratory, in:

Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisla, Poland, 2010, pp. 621-628.

Przewidywany produkt

 

Produktem będzie graficzne narzędzie wspierające projektowanie aplikacji wieloskalowych umożliwiające:

 1. łaczenie instniejących modułów zawierajacych modele symulacyjne zjawisk w okreslonej skali w jedną wieloskalową aplikację

 2. możliwość zmiany parametrów poszczególnych modułów z poziomu graficznego interfejsu użytkownika

 3. możliwość programowania w językach dziedzinowych używanych przez poszczególne moduły sumulacji z poziomu graficznego interfejsu

 4. wsparcie dla symulacji wieloskalowych luźno i mocno powiązanych

 

Produkt powinien być efektywny pod wzgem ergonomicznym.

Kwalifikacje zespołu

 

Przewidywaną technologią jest Google Web Toolkit (https://developers.google.com/web-toolkit/) oraz biblioteka SVG GWT(http://code.google.com/p/lib-gwt-svg/). Środowiskiem wykonawczym wygenerowanych eksperymentów jest wirtualne laboratorium GridSpace (http://gs2.mapper-project.eu). Mocno powiązane aplikacje wieloskalowe oparte są o środowisko MUSCLE (http://www.irmb.bau.tu-bs.de/muscle/) oraz MML.

Informacje organizacyjne

 

Projekt będzie realizowany w ramach projektu EU MAPPER http://www.mapper-project.eu/

Budowa rozproszonego środowiska składowania danych z uwzględnieniem QoS i SLA

Promotor: Nikolow Darin

Status: inżynierski, proponowana

Data obrony:

Charakterystyka:

 

1.Tematyka projektu

Celem projektu jest stworzenie rozproszonego systemu składowania danych. System powinien wspierać QoS (Quality of Service) w stosunku do danych jak również SLA (Service Level Agreement). W ramach projektu należy zaimplementować określone moduły tworzonego systemu oraz przeprowadzić testy związane z QoS i SLA. System będzie składał z następujących modułów:

 • Kontenery danych,

 • Moduł zarządzający transferami danych,

 • Katalog dla meta-danych,

 • Moduły obsługi klientów.

2.Przewidywany produkt

System składowania danych.

3.Kwalifikacje zespołu

Programowanie współbieżne i systemowe, bazy danych.

4.Informacje organizacyjne

Liczba osób: 2 do 4 .

Udostępnianie zasobów pamięci masowych w środowiskach typu Cloud poprzez protokół iSCSI z uwzględnieniem QoS

Promotor: Nikolow Darin

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Tematyka projektu

Celem projektu jest stworzenie oprogramowanie, które umożliwi udostępnianie zasobów pamięci masowych w środowiskach typu Cloud poprzez protokół iSCSI z uwzględnieniem QoS/SLA. Zakłada się heterogeniczność zasobów pamięci masowych względem architektury i parametrów wydajnościowych oraz poziomem bezpieczeństwa danych. Oprogramowanie powinno umożliwiać określanie wspomnianych parametrów przez użytkownika lub aplikacji klienckiej i na tej podstawie tworzyć dysk iSCSI konfigurując odpowiedni zbiór zasobów pamięci masowych celem spełnienia wymagań QoS.

 

Przewidywany produkt

Oprogramowanie udostępniające zasoby pamięci masowych poprez protokół iSCSI.

 

Kwalifikacje zespołu

 

Wymagane umiętności

 • Programowanie w językach Java, C++
 • Pisanie skryptów (bash, perl, python)
 • Programowanie systemowe i na socket-ach

Przewidywane technologie i narzędzia

 

Informacje organizacyjne

liczba osób: 2 do 4.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards