Proponowane prace dyplomowe

RSS

(2013/2014) Platforma do agentowego modelowania i symulacji procesów biologicznych i społecznych

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu: celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz implementacja platformy umożliwiającej agentowe modelowanie i symulację procesów biologiczno-społecznych.
2. Przewidywany produkt: rozszerzalna platforma umożliwiająca agentowe modelowanie wybranych zjawisk biologiczno-społecznych. Platforma powinna być zrealizowana jako biblioteka klas dostarczających bazowych funkcjonalności niezbędnych w trakcie tworzenia symulacji.
3. Kwalifikacje zespołu: Python
4. Informacje organizacyjne:
   - liczba osób: 2-4

(2013/2014) System do agentowego modelowania i symulacji sieci transportu publicznego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu: celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz implementacja systemu umożliwiającego modelowanie i symulację sieci transportu publicznego.
2. Przewidywany produkt: rozszerzalny system umożliwiający agentowe modelowanie oraz symulację sieci transportu publicznego. System powinien zapewniać bazowe elementy niezbędne do symulacji, jak również dostarczać mechanizmów prostego rozszerzania funkcjonalności.
3. Kwalifikacje zespołu: przewidywane technologie to Java/Python/Ruby.
4. Informacje organizacyjne:
   - liczba osób: 2-4

Środowisko do wizualizacji wielowymiarowych danych

Promotor: Dzwinel Witold

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Praca dotyczy stworzenia środowiska które można wykorzystać do eksploracji danych wielowymiarowych. Środowisko bazuje na algorytmach skalowania wielowymiarowego. Powinno mieć funkcjonalność środowiska interaktywnego. Same algorytmy oraz ich implementacje są dostępne. Celem pracy zespołu ma być wykonanie odpowiedniego GUI.

Analiza obrazów z mikroskopu fluorescencyjnego

Promotor: Dzwinel Witold

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie środowiska graficznego i algorytmicznego do analizy zdjęć z mikroskopu fluoroscencyjnego. Wynikiem pracy powinno być interaktywne środowisko pozwalające nie tylko na identyfikacje patogenu i zdeiniowaniu strukturalnych własności kolonii ale także odtworzenie obrazu w 3-D. Promotor (opiekun) dostarczy zdjęcia mikroskopowe związane z inwazją patogenu w roślinie.

Analiza danych z mikromacierzy z wykorzystaniem pakietu CLUTO

Promotor: Dzwinel Witold

Status: inżynierski, niestacjonarne, proponowana

Data obrony:

Charakterystyka:

Analiza ekspresji mikromacierzy - chipów genetycznych - stanowi jedną z domen bioinformatyki. Do analizy mikrochipów (sond biologicznych) wykorzystuje się narzędzia przetwarzania danych i metody rozpoznawania obrazów. Celem pracy jest wykorzystanie pakietu CLUTO do analizy danych mikromacierzy atakowanych przez patogen zbóż.

Modelowanie procesu angiogenezy i rozwój guzów nowotworowych

Promotor: Dzwinel Witold

Status: proponowana, stacjonarne, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie nowej metafory wzrostu nowotworu wykorzystując model Riegera-Barthy. Celem pracy będzie modelowanie procesu angiogenezy naczyń w rozwijającym się nowotworze. Wynikiem pracy ma być zaimplementowany model oraz srodowisko graficzne.

Modelowanie wzrostu Fusarium przy pomocy paradygmatu automatów komórkowych

Promotor: Dzwinel Witold

Status: proponowana, stacjonarne, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie i zaimplementowanie modelu wzrostu patogenu - Fusarium Graminearum. Do wykonania zadania dyplomant będzie miał do dyspozycji w części funkcjonalne, środowisko obliczeniowe i wizualizacyjne zrealizowane na procesorach graficznych w CUDA, a także dane (zdjęcia) z eksperymentów laboratoryjnych.

Tworzenie supermodeli dla prostych problemów chaosu deterministycznego

Promotor: Dzwinel Witold

Status: proponowana, stacjonarne, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Tworzenie supermodeli na bazie niekompletnych modeli fenomenologicznych i modeli bazujących na danych to nowe podejście do problemów modelowania komputerowego i analizy danych. Celem pracy będzie zbadanie możliwości tego podejscia w przypadku gdy modelowany problem generuje chaotyczne atraktory w przestrzeni fazowej. Wynikiem końcowym ma być publiakcja naukowa.

Algorytmy wizualizacji grafów

Promotor: Dzwinel Witold

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Tak zwany 4-ty paradygmat to zbiór metod i technik związany z modelowaniem bazującym na ogromnej liczbie danych. Jednym z podstawowych elementów tego paradygmatu są tzw. complex networks czyli ogromne grafy reprezentujące takie struktury jak np. sieć www, sieci społecznościowe, cytowania, relacje międzyludzkie. Tematem pracy jest niezwykle ważny problem wizualizacji takich olbrzymich grafów. Celem jest zrealizowanie pewnych koncepcji (także własnych) zalgorytmizowania tego procesu.

Analiza wydarzeń historycznych na podstawie badania właściwości sieci złożonych

Promotor: Dzwinel Witold

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Jeszcze nikomu nie udało się stworzyć ogromnej bazy wiedzy historycznej na podstawie której można byłoby wnioskować o dziejach świata. Badać wielorakie przyczyny wojen, konfliktów ważnych zdarzeń. A co gdyby do tego użyć Wikipedii? Linków stron o treści historycznej. A co można byłoby z tego otrzymac gdyby zaprząc do tego aparat analizy sieci złożonych i data mining? Chcesz się podjąć tak fascynującej przygody?

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards