Proponowane prace dyplomowe

RSS

Agentowo-ewolucyjne systemy optymalizacji wielokryterialnej do rozwiazywania problemow wielomodalnych

Promotor: Siwik Leszek

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest rozwiniecie jednego z modeli agentowo-ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej do rozwiazywania zadan optymalizacji wielomodalnej. Praca ma charakter koncepcyjny oraz weryfikacyjny i jest skierowana do osob interesujacych sie obliczeniami ewolucyjnymi. W zaleznosci od zainteresowan Dyplomanta weryfikacja empiryczna zaproponowanych algorytmow moze zostac rozszerzona np o problemy optymalziacji portfela inwestycyjnego czy tez problemy optymalizacji parametrow makroekonomicznych gospodarki

Platforma wieloagentowa dla urzadzen mobilnych

Promotor: Siwik Leszek

Status: proponowana, magisterska

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaprojektowanie i wstepna impelementacja (fragmentow) platformy wieloagentowej dedykowanej dla urzadzen mobilnych. 

Wspolczesne urzadzenia mobilne po raz pierwszy od wielu lat pozwalaja myslec realnie o wcieleniu w zycie idei osobistego mobilnego agenta (asystenta) ale rozumianego nie jako urzadzenie typu  MDA ale jako inteligentny asystent potrafiacy w razie potrzeby migrowac pomiedzy roznymi urzadzeniami (nie tylko mobilnymi ale takze np urzadzeniami typu SmartTV) po to by autonomicznie zrealizowac w moim imieniu badz na moja rzecz okreslone zadania.

Celem pracy jest zaprojektowanie i wstepna implementacja frameworka ktory idee taka pozwalalby zrealizowac w praktyce

(2013/2014) Komponent do persystencji danych wykorzystujący podejście NoSQL

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem projektu jest stworzenie elastycznego i wydajnego modelu danych w systemie COMET (COMplex network Exploration Toolkit), który służy do analizy danych grafowych pochodzących na przykład z serwisów społecznościowych (np. Twitter, YouTube, blogosfera...). Do przechowywania takich danych można wykorzystać takie bazy, które dane sieciowe modelują w bezpośredni sposób oraz dodatkowo realizują paradygmat NoSQL.

(2013/2014) Narzędzie do analizy danych geolokacyjnych pochodzących z serwisu Twitter

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Obecnie serwis społecznościowy Twitter jest jednym z najczęściej analizowanych mediów. Jest on bardzo popularny, charakteryzuje się dużą dynamiką i co interesujące, coraz częściej użytkownicy w sposób jawny lub nie podają swoje położenie geograficzne. Informacja taka może pomóc analizować nie tylko dynamikę zachowań ludzkich ale jeszcze połączyć ją ze zmianami położenia. Celem projektu jest stworzenie narzędzia do analizy danych z Twittera i wizualizacji danych geolokacyjnych na mapie. Na podstawie tweetów i retweetów można zbudować sieć powiązań społecznych, którą następnie można zwizualizować na mapie w oparciu o informacje o położeniu autorów. Można analizować dynamikę zmian w czasie takiej sieci w kontekście zmian położenia geograficznego. Narzędzie powinno umożliwiać między innymi: * wizualizację różnych serii danych na mapie (skalowalne z zoomem i nieskalowalne), * pomiar odległości między punktami, eksport fragmentu mapy do wybranego formatu * zbadanie możliwości użycia map wektorowych: wyznaczanie trasy, pomiar powierzchni * wizualizacja dynamiki na mapie

Wydajna obliczeniowo implementacja symulacja metodą DPD

Promotor: Topa Paweł

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie równoległej implementacji modelu wykorzystującego metodologię DPD (Dissipative Particle Dynamics). Jako punkt wyjściowy wykorzystujemy istniejącą aplikację jednowątkową, realizującą symulację oraz wizualizację danych. Rezultatem pracy ma być analogiczna aplikacja, będąca w stanie wykorzystywać zasoby obliczeniowe komputera osobistego w postaci procesora wielordzeniowego oraz procesora karty graficznej. 

Efektywne obliczeniowo algorytmy dla modelowania zjawisk zachodzących w płynach złożonych

Promotor: Topa Paweł

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie opartego o dynamikę cząstek modelu pewnych zjawisk zachodzących w cytoplazmie. Interesuje nas obserwacja wycinku systemu na granicy pomiędzy komórką i środowiskiem zewnętrznym. Dla tego tematu opracowano i przetestowane szereg skutecznych metod symulacyjnych. Zadaniem dyplomanta jest rozszerzenie istniejących modeli o pewne postulowane przez promotora elementy pozwalające na dokładniejsze odwzorowanie zachowania modelowanego systemu. Opracowywane algorytmy mają również wykorzystywać dostępne w komputerach osobistych zasoby obliczeniowe takiej jak procesory wielordzeniowe oraz procesory graficzne. 

2013/2014: Komputerowa implementacja gry planszowej z wykorzystanie ekranu dotykowego PQLabs

Promotor: Topa Paweł

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Autorzy: Szczygłowski Łukasz, Trzcionkowski Radosław

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest stworzenie  implementacji wybranej gry planszowej dla ekranu dotykowego PQLabs (dostępnego w Katedrze Informatyki). Praca obejmujemuje stworzenie aplikacji przy pomocy, której kilku graczy (2-4 osób) będzie mogło rozgrywać pojedynek na wirtualnej planszy manipulując wirtualnymi elementami (pionki, żetony) charakterystycznymi dla danej gry. Komputer zajmuje się wizualizacją, częściową kontrolą poprawności ruchów oraz zarządzaniem zasobami gry. Nie jest przewidywana implementcja przeciwnika komputerowego. 

Wykorzystanie elementów wirtualnej rzeczywistości dla potrzeba badań mikropaleontologicznych

Promotor: Topa Paweł

Status: inżynierski, proponowana, stacjonarne

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest dostarczenie aplikacji, która wizualizuje pewne dane i procesy mikrobiologiczne i mikropaleontologiczne z wykorzystaniem systemów graficznych środowiska rzeczywistości wirtualnej. Punktem wyjściowym dla pracy jest istniejący prosty model morfogenezy wybranych mikroorganizmów. Zadaniem dyplomanta jest wykorzystanie systemów graficznych dostępnych w Katedrze Informatyki AGH dla potrzeb wizualizacji w przestrzeni 3D obiektów generowanyych przez wspomniany model.

Strategie zarządzania pamięcią w implementacjach GPGPU modeli opartych o Automat Komórkowych

Promotor: Topa Paweł

Status: inżynierski, proponowana

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest przegląd i analiza strategii wykorzystania różnych typów pamięci podczas obliczeń z wykorzystaniem procesorów graficznych. Podstawą badań są modele oparte o paradygmat Automatu Komórkowego. Automat Komórkowy cechuje naturalna równoległość, która może być efektywnie wykorzystana w implementacjach na platformie CUDA lub OpenCL. Ze względu na znaczne różnice w przepustowości i opóźnieniu między  pamięcia globalnej i dzieloną, wybór odpowiedniej strategii wykorzystania tych rodzajów pamięci może znacząco podnieść efektywność obliczeń.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards