Architektura komputerów

RSS

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zaprezentowanie problematyki budowy sprzętu komputerowego, a w szczególności budowy komputerów wieloprocesorowych i ich podstawowych zastosowań w nauce i technice.

Program wykładu

Geneza zapotrzebowania na dużą moc komputerową, typowe zastosowania w nauce i technice, miary oceny wydajności systemów komputerowych, zasada pracy komputera, organizacja jednostki centralnej, przyspieszenie i efektywność obliczeń równoległych, zasada Amdahla, przegląd współczesnych typów procesorów o wielu rdzeniach, przykłady realizacji. Wieloprocesorowość – organizacja komputera o wielu procesorach, rodzaje taksonomii komputerów wieloprocesorowych, mechanizm sterowania, organizacja przestrzeni adresowej, granulacja obliczeń, organizacja warstwy komunikacyjnej, architektura klastrowa i rozproszona, przykłady istniejących rozwiązań, przegląd modeli obliczeń równoległych, odwzorowanie na architekturę. Architektury alternatywne – zasada pracy komputera sterowanego przepływem danych, systemy gridowe i typu SOA, współczesne trendy rozwojowe w zakresie obliczeń dużej skali.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Bibliografia

1. David E. Culler, Jaswinder Pal Singh „Parallel Computer Architecture”, Morgan Kaufmann, 1999
2. S. Kozielski, Z. Szczerbiński „Komputery równoległe, architektura i elementy oprogramowania”, WNT 1993
3. D.A. Patterson, J.L. Hennessy, “Computer Organization and Design – The hardware/software interface”, Morgan Kaufmann, Elsevier, 2009
4. W. Stallings,“Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność”, WNT, 2004
5. R. Wyrzykowski, „Klastry komputerów PC i architektury wielordzeniowe: Budowa i wykorzystanie”, EXIT 2009

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards