Asemblery i systemy wbudowane

RSS

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z ideą języków asemblerowych, z ich składnią oraz z technikami programowania mikroprocesorów za pomocą języków asemblerowych. Ponadto studenci zdobywają umiejętności rozwiązywania problemów informatycznych na poziomie instrukcji języka maszynowego.

Program wykładu

Zestawienie zalet i wad języków niskiego poziomu typu asembler. Omówienie budowy modułowej przykładowych mikroprocesorów typu CISC: Intel 8086 i Intel 8051 oraz przykładowego procesora typu RISC: Microchip PIC16C84. Dokładne omówienie list rozkazów dla wyżej wymienionych mikroprocesorów i różnic między nimi. Omówienie struktury programu źródłowego w języku asemblera i sposobu kompilacji. Omówienie podstaw pisania programów w językach asemblerowych. Metody korzystania z przerwań sprzętowych i programowych w procesorach. Wybrane techniki programowania w językach asemblerowych (m.in.: tryby adresowania pamięci i urządzeń wejścia/wyjścia, instrukcje warunkowe, pętle, operacje łańcuchowe, i inne). Omówienie operacji na plikach dyskowych i technik opartych na bezpośrednim dostępie do pamięci obrazu.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach zajęć laboratoryjnych praktyczne poznawanie różnych elementów systemu mikroprocesorowego od procesorów począwszy, poprzez programowalne układy wejścia/wyjścia, kończąc na różnych urządzeniach zewnętrznych dołączanych do systemu i ich obsłudze. Przykładowe tematy tych zajęć to – struktura mikrokomputera, podstawy programowania mikrokontrolerów ARM w języku C, programowanie mikrokontrolerów AVR w języku BASIC, współpraca mikrokontrolerów z przetwornikami DAC oraz ADC i innymi urządzeniami zewnętrznymi.

Bibliografia

1. A. Skorupski – „Podstawy budowy i działania komputerów”- WKŁ 2000
2. P. Metzger, A. Jełowiecki, - Anatomia PC - Helion 2008
3. W. Stallings - Organizacja i architektura systemu komputerowego - WNT 2000
4. M. Mano - Architektura komputerów - WNT 1980

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards