Bazy Danych

RSS

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest nabycie umiejętności wykorzystania technologii baz danych do budowy całych systemów użytkowych realizowanych w oparciu o różne techniki i narzędzia z zachowaniem formalnych zasad „cyklu życia systemu baz danych”, a także zapoznanie się z różnorodnością architektur nowoczesnych systemów baz danych (architektury wielopoziomowe i rozproszone) oraz kierunkami ich rozwoju.

Program wykładu

Cykl życia systemów baz danych – metody i techniki etapów realizacji systemów. Przegląd architektur systemów baz danych z uwzględnieniem architektur wielopoziomowych klient/serwer oraz rozproszenia baz danych. Replikowanie baz danych i transakcje rozproszone. Nierelacyjne modele baz danych – rozwój modeli z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań tego rozwoju (hierarchiczne, sieciowe, obiektowe, specjalizowane dla potrzeb baz multimedialnych, XML-owych czy GIS). Kierunki rozwoju technologii systemów baz danych – hurtownie danych i podstawy realizacji serwerów OLAP (modelowanie logiczne i realizacja tych modeli). Wybrane elementy prawne tworzenia i eksploatacji systemów baz danych.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach zajęć laboratoryjnych – poznawanie procesu realizacji kompletnych systemów baz danych z wykorzystaniem zróżnicowanych środowisk, technik i języków ich realizacji. Realizacja i dokumentowanie kolejnych elementów projektu z uwzględnieniem wyboru sposobu ich realizacji - począwszy od metodyki i architektury systemu, a na środowiskach, technikach i językach aplikacji kończąc. Poznanie różnych środowisk realizacji systemów baz danych (MS, Oracle, BD2 i inne w tym niekomercyjne). Nabycie umiejętności planowania realizacji i dokumentowania swoich projektów.

Bibliografia

1. H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J. Widom, "Database Systems. Full lecture", Classics of Computer Science, WNT, Warsaw, 2006
2. T. Connolly, C. Begg, "Database Systems - methods of design, implementation and management", RM, Warsaw, 2004
3. J. Celko, "SQL - advanced programming techniques", PWN / Mikom, 2008
4. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, "Database System Concepts", 4edition, McGrowHill, 2002
5. M. Jarke, M. Lenzerini, Y. Vassiliou, P. Vassiliadis, "Data warehouses – principles of organization and functioning", WSiP,, Warsaw, 2003

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards