Biocybernetyka

RSS

Cel przedmiotu

Doktoranci powinni w ramach tego przedmiotu otrzymać podstawy teoretyczne i praktyczne potrzebne do tego, żeby w razie potrzeby wynikającej z ich badań naukowych potrafili tworzyć i wykorzystywać modele cybernetyczne systemów biologicznych.

Program wykładu

Zakres problemowy biocybernetyki. Rola informacji w modelowych opisach rzeczywistości. Rola biocybernetyki i przykłady osiągnięć nauki i techniki uzyskane dzięki zastosowaniu podejścia biocybernetycznego Pojęcie modelu jako fundamentalnego narzędzia biocybernetyki Konstruowanie modeli pojedynczych biologicznych obiektów i zjawisk. Agregacja modeli elementów składowych w celu uzyskania modelu złożonego systemu. Przykłady udanych modeli systemów biocybernetycznych: sieci neuronowe Przykłady udanych modeli systemów biocybernetycznych: system ruchowy i biomechanika Przykłady udanych modeli systemów biocybernetycznych: percepcja i modele oka i ucha Przykłady udanych modeli systemów biocybernetycznych: system krążenia Podsumowanie i szkic perspektyw rozwoju biocybernetyki

Charakterystyka pozostałych zajęć

Bibliografia

1. Tadeusiewicz R., Gąciarz T., Borowik B., Leper B.: Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 2007
2. Nałęcz M. (red.): Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Seria 9 monografii wydanych w latach 2000-2005 pod merytoryczną kontrolą Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk przez Akademicką Oficynę Wydawniczą EXIT
3. Tadeusiewicz R., Izworski A., Majewski J.: Biometria. Skrypt Uczelniany AGH, Kraków, 1993
4. Tadeusiewicz R.: Problemy biocybernetyki, PWN, Warszawa 1993 (II wydanie poprawione)
5. Marczewski W., Tadeusiewicz R.: Antropomotoryka biocybernetyczna, AWF, Kraków 1993

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards