Fizyka 2

RSS

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z pojęciowymi podstawami fizyki współczesnej, w tym mechaniki kwantowej. Celem laboratorium jest opanowanie umiejętności wykonania prostych pomiarów z wykorzystaniem podstawowych praw fizyki oraz opracowania wyników.

Program wykładu

Elementy termodynamiki i fizyki statystycznej: I i II zasada termodynamiki, cykl Carnota, rozkład Maxwella-Boltzmanna. Ciało doskonale czarne. Dualizm falowo-korpuskularny, postulaty de Broglie’a. Model atomu Bohra. Funkcja falowa, równanie własne. Równanie Schrodingera. Stopień potencjału, studnia potencjału. Operator momentu pędu. Baza. Reprezentacja macierzowa, baza stanów p. Spin. Zakaz Pauliego, rozkłady kwantowe. Atom wodoru: liczby kwantowe. Metale, izolatory, półprzewodniki. Lasery. Izotopy, reakcje jądrowe. Hipoteza Wielkiego Wybuchu. Chaos, fraktale.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci mają nauczyć się samodzielnego wykonywania pomiarów, opracowywania danych i oceny niepewności wyników pomiarowych.

Bibliografia

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t.1- 5
2. P. T. Matthews, Wstęp do mechaniki kwantowej
3. A. Zięba (red.), Pracownia fizyczna WFiTJ, cz. I i II

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards