Geometria obliczeniowa

RSS

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest zapoznanie studentów ze sposobami rozwiązywania podstawowych zagadnień występujących w geometrii obliczeniowej (takich jak: wyszukiwanie geometryczne, wypukłość, bliskość, przecięcia, poligonizacja obiektów oraz optymalizacja geometryczna), a ponadto przedstawienie osiągnięć geometrii obliczeniowej, które mają zastosowanie np. w modelowaniu rzeczywistości, symulacjach komputerowych, grafice komputerowej, kartografii i robotyce.

Program wykładu

Wprowadzenie: rys historyczny, sposoby reprezentacji obiektów geometrycznych, geometryczne struktury danych, podstawowe metody rozwiązywania problemów geometrycznych. Przeszukiwanie geometryczne: problemy lokalizacji punktu, przeszukiwania zakresu. Otoczki wypukłe. Wykrywanie przecięć w 2D i 3D. Poligonizacja obiektów 2D i 3D. Zagadnienia widzialności, problemy monitorowania. Poszukiwania najbliższego sąsiedztwa. Problemy geometryczne przemieszczania obiektów. Problemy informatyczne w geometrii obliczeniowej, zastosowania geometrii obliczeniowej w modelowaniu, symulacji komputerowej, grafice, grach komputerowych itd.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach zajęć laboratoryjnych – poznawanie procesu realizacji algorytmów geometrii obliczeniowej z wykorzystaniem różnych środowisk, technik i języków. Nabycie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień występujących w geometrii obliczeniowej.

Bibliografia

1. Geometria obliczeniowa. Algorytmy i zastosowania, M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, O. Schwarzkopf , WNT, 2007
2. Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie, F.P. Preparata, M.I. Shamos, Helion, 2003
3. Computational Geometry in C, J. O’Rourke, Cambridge University Press, 2000
4. Geometric Folding Algorithms, E. D. Demaine, J. O’Rourke, Cambridge University Press, 2007
5. Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowanie w grafice komputerowej, Przemysław Kiciak, WNT 2005

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards