Grafika komputerowa

RSS

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest zapoznanie się z elementami grafiki wektorowej 3D, transformacjami geometrycznymi, tworzeniem geometrycznych obiektów 3D, modelowaniem oświetlenia, nakładaniem tekstur i technikami renderowania w czasie rzeczywistym. Towarzyszy temu nabycie umiejętności wykorzystania biblioteki OpenGL oraz języka shaderów GLSL.

Program wykładu

Wprowadzenie. Przykładowe zastosowania grafiki komputerowej. Charakterystyka grafiki wektorowej i rastrowej. Sprzęt współczesnej grafiki komputerowej. Omówienie stałego i programowanego potoku graficznego. Podstawy biblioteki OpenGL i GLSL. Rysowanie podstawowych obiektów w 2D i 3D. Transformacje geometryczne i rzutowanie w 3D, charakterystyka macierzy transformacji, składanie transformacji, użycie stosu macierzy transformacji i rzutowania. Lokalne i globalne modele oświetlenia i ich praktyczna realizacja. Tekstury 2D i 3D oraz ich nakładanie i filtrowanie. Multiteksturowanie, tworzenie tekstur proceduralnych i animowanych. Modelowanie wybranych obiektów geometrycznych. Powierzchnie parametryczne i uwikłane. Modelowanie obiektów i zjawisk naturalnych dla potrzeb grafiki (rośliny, chmury, powierzchnia wody, itp.).

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach zajęć´ laboratoryjnych – tworzenie własnych programów w C++ realizujących podstawowe funkcje graficzne przy użyciu biblioteki OpenGL. Uruchamianie programów w środowisku Linuksa i MS Windows. Zapoznanie się z wybranymi systemami GUI i projektowaniem prostego interfejsu graficznego. Implementacja wybranych algorytmów oświetlania i rzucania cienia przy użyciu języka GLSL. Realizacja wybranych wizualnych efektów specjalnych (rozbłyski, wybuchy, mgła, nakładanie tekstur 3D, itp.). Zbudowanie, na podstawie wcześniejszych ćwiczeń, końcowego projektu.

Bibliografia

1. Foley, van Dam, Hughues, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT Warszawa 1997
2. M.Woo, J.Neider, T.Davies, OpenGL - Programming Guide, Addison-Wesley 2009
3. Randi J. Rost et al. OpenGL Shading Language, Addison-Wesley 2009
4. R.S.Wright, M.Sweet, OpenGL-Księga eksperta, Helion 2005
5. K.Hawkins, D.Astle, OpenGL - Programowanie Gier, Helion 2003

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards