Inżyniera oprogramowania

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przeglądem zagadnień inżynierii oprogramowania w metodologicznie neutralnym ujęciu, z zaakcentowaniem problematyki organizacji przedsięwzięć informatycznych oraz praktyczne poznanie przez nich toku projektowania dla nietrywialnych problemów projektowych.

Program wykładu

Zakres i specyfika inżynierii systemów komputerowych i jej związki z inżynieria˛ oprogramowania i z inżynieriami klasycznymi. Proces produkcji oprogramowania i metodologie jego prowadzenia. Zasady zarządzania przedsięwzięciami w inżynierii oprogramowania. Wymagania wobec oprogramowania; proces inżynierii wymagań. Modelowanie, prototypowanie i specyfikowanie systemów. Projektowanie architektoniczne i architektury systemów. Projektowanie z użyciem wielokrotnym, interfejsu użytkownika i dla specjalnych obszarów zastosowań. Zasady prowadzenia weryfikacji i walidacji systemów na różnych etapach procesu tworzenia oprogramowania. Wybrane zagadnienia zarządzania projektami informatycznymi (zespół, koszty, jakość produktu, zarządzanie ryzykiem). Błędy organizacji procesu produkcji oprogramowania i przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych. Problemy ewolucji systemów (systemy odziedziczone, modyfikacja, restrukturyzacja, zarządzanie konfiguracjami, zarządzanie jakością).

Charakterystyka pozostałych zajęć

Praktyczne zapoznanie z tokiem projektowania, w tym z identyfikowaniem i ograniczaniem „trudnych” problemów, prawidłowym definiowaniem zadań projektowych, doborem metod tworzenia oprogramowania, planowaniem przedsięwzięcia i kontrolowaniem jego planowej realizacji. Działania praktyczne prowadzone w małych zespołach, obejmują projektowanie i dokumentowanie projektów pod kątem wybranych aspektów tworzonych rozwiązań, w tym dokumentowanie ukierunkowane na przyszły rozwój systemów.

Bibliografia

1. Sommerville I.: Inżynieria oprogramowania, WNT, Warszawa 2003
2. Brooks, Mityczny osobomiesiąc : eseje o inżynierii oprogramowania. WNT, Warszawa 2000
3. Yourdon, E.: Marsz ku klęsce. Poradnik dla projektantów systemów. WNT, Warszawa 2007

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards