Inżyniera wiedzy i uczenie maszynowe

RSS

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z pojęciami, metodami i algorytmami związanymi z reprezentacją i przetwarzaniem wiedzy oraz z generowaniem wiedzy na podstawie danych.

Program wykładu

Akwizycja wiedzy od ekspertów i problemy z tym związane. Reprezentacja wiedzy przy użyciu metod symbolicznych (logika klasyczna, logiki modalne i temporalne, logika rozmyta, logika deskrypcyjna, ontologie, logika wiarygodnego rozumowania). Metody przetwarzania wiedzy (algorytmy automatycznego wnioskowania, przetwarzanie zapytań ). Języki inżynierii wiedzy: Lisp (wprowadzenie do języka i zastosowanie do budowy systemów opartych na wiedzy), Prolog (podstawy logiczne, koncepcja języka). Wybrane problemy uczenia maszynowego: podstawowe pojęcia, uczenie pod nadzorem (uczenie pojęć, indukcja reguł, generowanie modeli probabilistycznych), uczenie ze wzmocnieniem (procesy decyzyjne Markowa, Q-learning, SARSA, rozszerzenia algorytmów), indukcyjne programowanie logiczne, przekształcanie zestawu atrybutów (selekcja, dyskretyzacja). Przykłady praktycznych zastosowań omawianych technik.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia laboratoryjne, których celem jest praktyczna ilustracja zagadnień omawianych na wykładzie. W czasie laboratorium studenci będą projektować i realizować programy związane z reprezentacją i przetwarzaniem wiedzy. Zapoznają się również z systemem uczenia maszynowego Weka i wybraną biblioteką dla uczenia ze wzmocnieniem.

Bibliografia

1. S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), Prentice Hall, 2010
2. P. Cichosz: Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000
3. J. J.Mulawka: Systemy ekspertowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996
4. L. Rutkowski: Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
5. Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, D.M. Gabbay, C. J. Hogger, J. A. Robinson, Oxford University Press, 1993-1994

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards