Inżynieria oprogramowania systemów rozproszonych

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie zasad, technik oraz dobrych praktyk z zakresu inżynierii oprogramowania systemów rozproszonych. Poznanie podstawowych modeli organizacji pracy zespołu projektowego, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii lekkich. Praktyczne wykorzystanie narzędzi usprawniających proces tworzenia, testowania i dostarczania oprogramowania oraz wspierających prace zespołu projektowego.

Program wykładu

Organizacja pracy grupowej nad projektem, struktura projektu, zarządzanie wersjami kodu i artefaktów (cvs, svn); budowanie złożonego projektu, zarządzanie bibliotekami zależnymi (maven2). Wielowarstwowy model aplikacji, wzorce projektowe dla systemów rozproszonych. Narzędzia wspierające organizację pracy projektowej: śledzenie błędów, zarządzanie zadaniami, przekazywanie wiedzy o projekcie. Testowanie oprogramowania, technologie testowania kodu, testy wydajnościowe. Automatyzacja i raportowanie stanu projektu, systemy ciągłej integracji, automatyczna weryfikacja zgodności kodu z przyje˛tym standardem, detekcja potencjalnych problemów, dublowanie kodu, pokrycie kodu testami. Technologie warstwy persystencji danych dla systemów rozproszonych (problematyka ORM). Lekkie metodologie zarządzania projektami informatycznymi.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia laboratoryjne na których zespoły studenckie realizuja˛ w wybranej technologii systemy informatyczne o zadanej funkcjonalności. Cotygodniowe spotkania służą weryfikacji postępu prac oraz pomocy we właściwym wykorzystaniu, przedstawianych na wykładzie narzędzi wspierających prace zespołu programistycznego (narzędzi kontroli wersji, zarządzania artefaktami, systemów budowy projektu oraz testowania). Treści tych zajęć w sposób praktyczny ugruntowuje i rozszerzają˛ wiedzę przekazywaną podczas wykładów.

Bibliografia

1. Jim Highsmith: APM Agile Project Management. Jak tworzyć innowacyjne produkty. Mikom, 2005
2. Bas De Baar: Surprise! Now You’re a Software Project Manager, Multi-Media Publications Inc, 2006
3. Christian Bauer, Gavin King: Hibernate In Action, Manning 2007
4. John Casey, Vincent Massol, i inni: Better Builds with Maven, Mergere, 2006

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards