Kierowanie rozwojem w projektowaniu i zarządzaniu bazami danych

RSS

Cel przedmiotu

Doktoranci w ramach przedmiotu nabywają wiedzę w zakresie kierunków rozwoju technologii baz danych. Poznają zasadnicze różnice modeli logicznych baz danych, architektur realizacji systemów baz danych oraz podstawy metodyk realizacji cykli życia systemów z wykorzystaniem różnych technik i środowisk ich realizacji. Przedmiot daje podstawy dla świadomego wyboru technik realizacji zaawansowanych zadań bazodanowych.

Program wykładu

Technologia baz danych i jej podstawowe kierunki rozwoju – potrzeby, zadania Modele logiczne danych – rozwój uwarunkowany potrzebami reprezentacji danych i związków Paradygmat modelu relacyjnego i jego wpływ na metodykę realizacji cyklu życia systemu Model obiektowy – założenia i ich realizacja Mapowanie relacyjno-obiektowe – postulaty Codd’a - środowiska realizacji Architektury systemów baz danych - problemy architektur scentralizowanych vs rozproszonych Rozwój systemów OLTP – Hurtownie Danych i systemy OLAP Dedykowane modele i systemy specjalne Bazy Danych NoSQL

Charakterystyka pozostałych zajęć

Bibliografia

1. H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, „Systemy Baz Danych. Pełny wykład”, Klasyka Informatyki WNT, Warszawa, 2006
2. T.Connolly, C.Begg, "Systemy baz danych – metody projektowania, implementacji i zarządzania", RM, Warszawa, 2004
3. A.Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, "Database System Concepts", 4edition, McGrowHill, 2002
4. P.Beynon-Davies, “Inżynieria systemów informacyjnych”, WNT, Warszawa, 2000
5. A.Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, "Database System Concepts", 4edition, McGrowHill, 2002

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards