Komputerowe wspomaganie decyzji (część 1)

RSS

Cel przedmiotu

Program wykładu

Zapoznanie uczestników z metodami podejmowania decyzji zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, a następnie z komputerowym wspomaganiem podejmowania decyzji, podejmowaniem decyzji w systemach komputerowych szczególnie rozproszonych i zdecentralizowanych. Introduction to the methods for decision ma king, theoretical and practical approach. Computer aided decision

Charakterystyka pozostałych zajęć

Proces podejmowania decyzji (2h), Podstawowe zasady podejmowania decyzji (2h), Podejmowanie decyzji w warunkach pewnosci (2), Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka (4), Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności (4), Metoda spodziewanej wartości doskonałej informacji (2), Analiza czułości w podejmowaniu decyzji (2), Podejmowanie decyzji wielokryterialnych (4), Podejmowanie decyzji I teoria gier (4), Podejmowanie decyzji w systemach rozproszonych I zdecentralizowanych , systemy wieloagentowe (4).

Bibliografia

1. Włodzimierz Ogryczak, Problemy i modele decyzyjne, Wydawnictwa UW, Warszawa 2006
2. Philip D. Straffin: „Teoria gier”, Scholar, Warszawa 2004
3. Jan Kałuski: „Teoria gier”, Wydawnictwo Pol. Sl. Gliwice, 2002 .
4. H. Peters, H. Peters, Game Theory. A muliti-leveled approach Game Theory, Springer, 2008

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards