Metody sztucznej inteligencji

RSS

Cel przedmiotu

Wykład stanowi wprowadzenie w problematyk˛e sztucznej inteligencji i inżynierii wiedzy. Podstawowym celem jest uświadomienie słuchaczom roli jaką odgrywają informacja i wiedza we współczesnym świecie oraz zaznajomienie z technikami realizacji inteligentnych, opartych na wiedzy systemów informatycznych.

Program wykładu

Charakterystyka obszaru problemowego i pojęcia podstawowe. Klasyfikacja systemów SI. Metody reprezentacji wiedzy - logika dwu i wielowartościowa, logiki modalna i temporalna, sieci semantyczne, tablice i drzewa decyzyjne. Metody wnioskowania w systemach regułowych. Reprezentacja wiedzy niepewnej i niepełnej - logika rozmyta, zbiory przybliżone. Systemy informacyjno-decyzyjne oparte na wykorzystaniu logiki przybliżonej i rozmytej. Problemy pozyskiwania i eksploracji wiedzy - generacja reguł asocjacyjnych i drzew decyzyjnych. Podstawowe problemy uczenia maszynowego. Pozyskiwanie wiedzy poprzez uczenie - sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne. Systemy neuro-fuzzy i fuzzy-neuro. Poj˛ecie inteligentnego agenta. Agenci reaktywni i kognitywni. Systemy agentowe jako zdecentralizowane systemy informacyjno-decyzyjne. Problemy integracji i zarządzania wiedzą. Procesy decyzyjne w warunkach niepewności i sytuacjach konfliktowych.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na ćwiczenie umiejętności w zakresie wykorzystania metod sztucznej inteligencji (w szczególności systemów regułowych, logiki rozmytej, zbiorów przybliżonych, sieci neuronowych i algorytmów ewolucyjnych) do konstruowania modułów wiedzy i systemów decyzyjnych, przy użyciu dostępnych narzędzi programistycznych.

Bibliografia

1. J.J. Mulawka: Expert systems
2. D.Rutkowska, M. Piliński, L. Rutkowska: Neural networks, genetic algorithms and fuzzy systems
3. L. Rutkowski: Methods and techniques of artificial intelligence
4. D. Goldberg: Genetic algorithms and their use
5. Z. Bubnicki: Introduction to expert systems

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards