Modelowanie i symulacja systemów

RSS

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest wprowadzenie w zagadnienia związane z modelowaniem i symulacją komputerową procesów dyskretnych, ciągłych, specjalnych metod symulacji i wykorzystaniem metod symulacji w programowaniu algorytmów gier komputerowych.

Program wykładu

Podstawowe rodzaje symulacji. Symulacja dyskretna. Pojęcie procesu, stan procesu, zdarzenia, algorytm symulacji procesu. Proces deterministyczny, niedeterministyczny, złożony. Przykłady. Metody opisu procesu, analiza stanów procesu. Metody opisu procesu złożonego dekompozycja procesu, proces składowy, obiekt, opis akcji obiektu. Metody tworzenia modeli procesów dyskretnych, przykłady. Pojęcie plan symulacji, wykorzystanie planu symulacji do realizacji procesu symulacji. Przykładowy system symulacji dyskretnej. Metody optymalizacji procesu symulacji. Przykłady symulacji złożonych procesów dyskretnych. Symulacja procesów ciągłych. Opis procesów ciągłych metody symulacji, przykłady. Specjalne metody symulacji, symulacja procesów współbieżnych przy pomocy sieci ewaluacyjnych. Przykłady symulacji protokołów komunikacyjnych. Wprowadzenie w zagadnienia symulacji procesów zachodzących środowiskach ciągłych. Zastosowanie metod symulacji do programowania gier komputerowych.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na ćwiczenie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania modelu symulacyjnego złożonego procesu. W szczególności: programowanie algorytmu symulacji dyskretnej i wykonanie przykładowych eksperymentów symulacyjnych, - wykorzystanie metod symulacyjnych do realizacji symulacji złożonych procesów dyskretnych i ciągłych, zastosowanie technik symulacyjnych do programowania algorytmów gier, - zapoznanie się z bibliotekami wspomagającymi programowanie algorytmów symulacji procesów (w tym procesów dynamicznych i gier komputerowych).

Bibliografia

1. Tyszer J. ""Symulacja cyfrowa"", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1990,
2. Evans J.B, Structures of discrete event simulation: an introduction to the engagement strategy"", Prentice Hall, 1988
3. Woolfson M.M., Pert G.J. ""An introduction to computer simulation"", Oxford University Press, USA, 1999
4. Raczynski S. ""Modelling and Simulation”, Wiley; 2006.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards