Modelowanie obiektów w grafice komputerowej

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcjami modelowania geometrycznego, typami modeli geometrycznych, ich reprezentacjami oraz metodami rozwiązywania różnych zagadnień występujących w modelowaniu obiektów. Nacisk położony zostanie na problemy informatyczne – omówione zostaną problemy efektywności algorytmów geometrycznych oraz aspekty implementacyjne.

Program wykładu

Przypomnienie podstawowych zagadnień z geometrii obliczeniowej – przeszukiwanie obszarów, lokalizacja obiektów, zagadnienia widzialności, najbliższe sąsiedztwo, wykrywanie przecięć. Koncepcje modelowania geometrycznego. Możliwe reprezentacje modeli, ich efektywność, konwersje pomiędzy różnymi reprezentacjami, wpływ reprezentacji na dokładność modelowania geometrycznego ze szczególnym uwzględnieniem sposobu implementacji. Modelowanie krzywych, powierzchni i brył z zastosowaniem różnych technik opisu i przetwarzania. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych przestrzennych do trójwymiarowej rekonstrukcji obiektów fizycznych. Detekcja i obsługa kolizji obiektów 3D.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Przedmiot obejmuje zajęcia laboratoryjne. Ich realizacja pozwoli ugruntować zdobyte wiadomości teoretyczne oraz wzbogacić je sposoby efektywnej realizacji modelowania obiektów dla potrzeb grafiki komputerowej.

Bibliografia

1. Geometria obliczeniowa. Algorytmy i zastosowania, M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, O. Schwarzkopf , WNT, 2007.
2. Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie, F.P. Preparata, M.I. Shamos, Helion, 2003.
3. Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowanie w grafice komputerowej, Przemysław Kiciak, WNT 2005.
4. Grafika Fizyka Metody Numeryczne, Symulacje fizyczne z wizualizacja˛ 3D, J. Matalewski, T. Dziubak, A. Sylwestrzak, PWN 2010
5. Geometric Folding Algorithms, E. D. Demaine, J. O’Rourke, Cambridge University Press, 2007.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards