Obliczenia Symboliczne 1

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności tworzenia aplikacji korzystając z nowoczesnych języków skryptowych, z wykorzystaniem elementów technik programowania funkcjonalnego.

Program wykładu

Python – składnia. Typizacja: silna, słaba, statyczna, dynamiczna, „duck typing”. Obiekty w językach skryptowych. Wzorce projektowe w językach skryptowych. Glue Language. Łaczenie różnych języków. Fluent Interface. Domain Specific Language. Java Scripting. Język Groovy. Programowanie funkcjonalne w językach skryptowych. Funkcje wyższego rzędu. Wyrażenia Lambda. Wyrażenia regularne. Rozszerzenia wyrażeń regularnych Symbol. Przetwarzanie tekstu.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach laboratoriów zajęcia odbywać się będą przy wykorzystaniu interpreterów określonych języków programowania (python, javascript, groovy, ruby). Studenci wykonują zadania polegające na samodzielnym tworzeniu funkcjonalnych programów w mających na celu pomóc przyswojenie materiałów z wykładu. Ocenia się aktywność studentów w trakcie zajęć oraz terminowe oddawanie rozwiązań zadań.

Bibliografia

1. D.Mertz “Text processing in Python”
2. M.Pilgrim “Dive into Python”

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards