Obliczenia Symboliczne 2

RSS

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu “Oblicznia Symboliczne II” jest zapoznanie z ogólnymi założeniami programowania w językach funkcyjnych na przykładzie języka Erlang. Podejście funkcyjne, w odróżnieniu od imperatywnego, kładzie nacisk na na wartościowanie funkcji, a nie na wykonywanie kolejnych poleceń. Pozwala to na znacznie łatwiejsze rozwiązywanie wielu problemów. Technologia i język Erlang umożliwiają tworzenie systemów wysokiej niezawodności dla problemów wielkiej skali. Pozwalają na udostępnianie usług sieciowych, z których jednocześnie korzystać mogą miliony użytkowników. W swoich rozwiązaniach wykorzystują je takie firmy jak Facebook, T-Mobile. Yahoo!, Amazon, Nasza-Klasa, Ericsson i wiele innych.

Program wykładu

1. Podstawowe założenia programowania funkcyjnego 2. Podstawowa składnia języka Erlang 3. Moduły, funkcje, pattern matching, rekurencja, wywołania ogonowe 4. Funkcje wyższego rzędu, 5. Model aktorów, współbieżność 6. Wzorce projektowe 7. Dodatkowe możliwości technologii Erlang

Charakterystyka pozostałych zajęć

Podstawowym celem ćwiczeń jest praktyczne opanowanie przez studenta języka programowania Erlang. Ćwiczenia odbywają się w formie zajęć laboratoryjnych.

Bibliografia

Programming Erlang: Software for a Concurrent World, Joe Armstrong.
Erlang Programming, Francesco Cesarini

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards