Podstawy baz danych

RSS

Cel przedmiotu

Wprowadzenie w problematykę systemów przetwarzania danych z wykorzystaniem technologii baz danych. Poznanie cyklu życia systemów baz danych z uwzględnieniem zasad modelowania przestrzeni danych, rzeczywistych procesów (transakcji) oraz podstaw tworzenia aplikacji użytkowych. Nabycie umiejętności tworzenia poprawnie skonstruowanych modeli relacyjnych baz danych i efektywnego posługiwania się językiem SQL.

Program wykładu

Wprowadzenie w zadania systemów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych masowych. Podstawy technologii baz danych z uwzględnieniem podstawowych funkcji systemów zarządzania bazami danych i języków baz danych. Podstawy modelu relacyjnych baz danych i języka algebry relacji. Modelowanie rzeczywistości – model pojęciowy i zasady jego konstrukcji. Model logiczny-implemantacyjny relacyjnej bazy danych. Zasady poprawnej konstrukcji relacyjnego modelu logicznego i proces normalizacji schematu. Pojecie rozszerzonego modelu encji i jego realizacja w modelu relacyjnych. Warunki integralnościowe. Systemowa realizacja ochrony bazy danych przed nieupoważnionym dostępem. Języki baz danych. SQL. Cykl życia systemów baz danych – metody i narzędzia realizacji kolejnych etapów systemu. Podstawowe narzędzia i środowiska realizacji systemów baz danych. Wielopoziomowe architektury systemów baz danych (rozproszenie przetwarzania, architektury klient/serwer).

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach zajęć laboratoryjnych – poznanie wszystkich podstawowych konstrukcji języka SQL. Prowadzenie zadań projektowych dla nabycia umiejętności z zakresu analizy procesów i danych jako podstawy dla realizacji modeli pojęciowych i logicznych relacyjnych baz danych. Realizacja procesu normalizacji schematów relacyjnych baz danych. Przykładowe realizacje niewielkich kompletnych aplikacji systemów baz danych w zróżnicowanych środowiskach i z użyciem różnych technik i narzędzi ich realizacji.

Bibliografia

1. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT-Klasyka Informatyki, Warszawa, 2000 2. H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, „Systemy Baz Danych. Pełny wykład”, Klasyka Informatyki WNT, Warszawa, 2006
3. T.Connolly, C.Begg, Systemy baz danych – metody projektowania, implementacji i zarządzania, RM, Warszawa, 2004
4. C.J. Date, H.Darwen, SQL - omówienie standardu języka, WNT- Klasyka Informatyki, Warszawa, 2000
5. J. Celko, SQL - Zaawansowane techniki programowania, Wydawnictwo Naukowe PWN/Mikom, 2008

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards