Podstawy elektrotechniki

RSS

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest zapoznanie ze zjawiskami elektrycznymi w obwodach prądu stałego i zmiennego oraz nabycie umiejętności opisu i analizy obwodów elektrycznych. W szczególności, zaznajomienie z metodami topologicznymi w oparciu o które tworzone są programy komputerowe analizy obwodów.

Program wykładu

W ramach wykładu prezentowane są następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia i prawa pola elektrycznego i magnetycznego. Prawa Kirchhoffa, twierdzenie o źródle zastępczym, zasada superpozycji, transfiguracje. Metody analizy obwodów elektrycznych prądu stałego i zmiennego. Elementy teorii grafów. Metody topologiczne - napięć węzłowych i prądów oczkowych. Analiza obwodów prądu sinusoidalnie zmiennego - metoda zmiennych zespolonych. Zjawisko rezonansu amplitudowego i fazowego, moc, wykresy wektorowe. Układy trójfazowe jako szczególny przykład obwodów prądu sinusoidalnego. Metody analizy stanów nieustalonych w liniowych obwodach elektrycznych.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach zajęć laboratoryjnych – poznawanie zasad bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej. Zapoznanie się z przyrządami pomiarowymi dla prądu stałego i zmiennego. Nabycie umiejętności prowadzenia pomiarów elektrycznych, dokumentowania i opracowania wyników.Ilustracja praw obwodów elektrycznych; pomiary w obwodach prądu stałego i zmiennego. Wyznaczanie modeli rzeczywistych elementów elektrycznych RLC, zdejmowanie charakterystyk urządzeń elektrycznych, obserwacja zjawisk elektrycznych.

Bibliografia

1. S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa, 2006
2. S. Osowski, K. Siwek, M. Śmiałek, Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006
3. P. Suliński, Podstawy elektrotechniki ogólnej, Wydawnictwo AGH, Kraków 1990, dostępne na stronie www.bg.agh.edu.pl
4. L.O.Chua, P.M.Lin: Komputerowa analiza układów elektronicznych - algorytmy i metody obliczeniowe, WNT 1981

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards