Procesory graficzne w obliczeniach i animacji

RSS

Cel przedmiotu

Celem tego przedmiotu jest przedstawienie architektur podstawowych procesorów wielordzeniowych oraz omówienie najważniejszych technik ich efektywnego programowania. Szczególny nacisk zostanie położony na programowanie najpopularniejszych systemów: wielordzeniowych procesorów Intel, procesorów Cell Broad- Band Engine, procesorów Nvidia. Omówione zostaną podstawowe biblioteki i środowiska programistyczne.

Program wykładu

Przedstawienie i porównanie architektury podstawowych procesorów wielordzeniowych. Omówienie podstaw programowania wspólnych dla wszystkich architektur wielordzeniowych. Przegląd języków i narzędzi wspomagających programowanie procesorów wielordzeniowych. Analiza wybranych, praktycznych przykładów algorytmów wykorzystywanych w metodach obliczeniowych i wizualizacji.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Przedmiot obejmuje zajęcia laboratoryjne. Ich realizacja pozwoli ugruntować zdobyte wiadomości teoretyczne oraz rozszerzyć je o umiejętności implementacji algorytmów numerycznych oraz wizualizacji.

Bibliografia

1. GPU Gems 3, Addison-Wesley, 2007.
2. Cell Broadband Engine. Programming Handbook, IBM, 2007.
3. Nvidia CUDA Tutorial, Nvidia Corp., 2010.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards