Programowanie animacji

RSS

Cel przedmiotu

Przedstawienie i omówienie wybranych algorytmów wykorzystywanych w animacjach komputerowych.

Program wykładu

Warping i morphing w wersji wektorowej i rastrowej na siatce 2D lub 3D. Kinematyka odwrotna (stosowane macierzy J+, metoda CCD). Dynamika ciał sztywnych - równania ruchu postępowego i obrotowego. Algorytmy obliczania tensora bezwładności. Wykrywanie kolizji i reakcja na kolizje. Wymuszanie trajektorii. Animacja wybranych efektów dla gazów i cieczy. Algorytmy ruchu kamery.

Charakterystyka pozostałych zajęć

Przedmiot obejmuje zajęcia laboratoryjne. Ich realizacja pozwoli ugruntować zdobyte wiadomości teoretyczne. Przedmiotem zajęć laboratoryjnych będzie realizacja animacji krótkometrażowej z wykorzystaniem wiadomości zdobytych na przedmiotach z modelowania zjawisk fizycznych oraz technologii gier komputerowych.

Bibliografia

1. Blender Education & Help: http://www.blender.org/education-help/
2. Maya 3D animation: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=13577897

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards