Programowanie Ewolucyjne

RSS

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z podstawowymi mechanizmami i strategiami obliczeń ewolucyjnych, oraz za sformułowaniami zagadnień optymalizacji globalnej. Istotną częścią wykładu będą mechanizmy wielopoulacyjne oraz agentowe mechanizmy memetyczne. Zaznajomienie studentów z teorią asymptotyczną algorytmów genetycznych opartą na modelach markowowskich.

Program wykładu

Zadania optymalizacji globalnej, zadania ciągłe wielomodalne, zadania z e skończoną dokładnością, basen przyciągania. Schemat stochastycznych algorytmów populacyjnych, tworzenie populacji startowej, ocena i warunek stopu, modyfikacja miary próbkowania. Algorytmy referencyjne PRS i Random Walk. Podstawowe mechanizmy genetyczne: kodowanie, selekcja krzyżowanie i mutacja. Algorytm ewolucyjny jako łańcuch Markova. Przestrzeń stanów – symplex Vose, Punkty charakterystyczne sympleksu, operatory selekcji i mitingu. Standardowy i sekwencyjny model sukcesji, symbole Schwefela. Algorytm genetyczny jako układ dynamiczny. Algorytmy z heurystyką, punkty stałe heurystyki. Ergodyczność modelu i jej konsekwencje, twierdzenia asymptotyczne, przybliżanie punktów stałych heurystyki i graniczne miary próbkowania. Well tuning i CGS, konstruktywny warunek stopu. Model wyspowy, HGS i algorytmy memetyczne. Ergodyczność modeli wielopoulacyjnych. First hittinh time i metody badania prędkości zbiegania dla bardzo małych populacji.

Charakterystyka pozostałych zajęć

1. Pardalos M.P., Romeijn H.E.; Handbook of Global Optimization. Vol 2, Kluwer 2002, 2. Schaefer R.F., Telega H.; Foundation of Global Genetic Optimization, Springer 2007, 3. Vose M.D.; The Simple Genetic Algorithm. MIT Press 1999, 4. Chakraborty, Uday K. (Ed.); Advances In Differential Evolution, Springer 2008, 5. Goh, Chi-Keong; Ong, Yew-Soon; Tan, Kay Chen (Eds.); Recent Advances In Mememtic Algorithms. Springer 2009, 6. Schaefer, R.; Cotta, C.; Kolodziej, J.; Rudolph, G. (Eds.); PPSN 2010 Proceedings, LNCS 6238, 6239, Springer 2010.

Bibliografia

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards