Programowanie systemów agentowych i wielorobotowych

RSS

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z wybranymi metodami modelowania, projektowania i realizacji systemów agentowych reprezentowanych jako oprogramowanie komputerowe lub grupa kooperujących robotów.

Program wykładu

1. Organizacja systemu agentowego. 2. Roboty mobilne, systemy wielorobotowe. Podejście agentowe w systemach wielorobotowych. Sterowanie robotami mobilnymi, sensory, efektory, budowanie modelu środowiska, oddziaływanie ze środowiskiem, metody komunikacji. 3. Planowanie klasyczne i w systemach agentowych. STRIPS. Grafy planowania. GraphPlan. DCSP. Partial Global Planning. Planowanie i koordynacja w systemach wielorobotowych. 4. Uczenie się maszynowe i uczenie się ze wzmocnieniem w systemach agentowych i wielorobotowych. 5. Metody i algorytmy poszukiwania rozwiązań w systemach agentowych. Podstawy teorii gier. Równowaga Nasha. Optymalność Pareto. Strategia dominująca. Dylemat więźnia. Koalicje. Contract Net. Targi: modele Nasha i Rubinsteina. Aukcje: angielska, holenderska, tajna, Vickrey’a. Modele rynkowe. 6. Współpraca, adaptacja, samoorganizacja w systemach agentowych i grupach mobilnych robotów. 7. Metodologie modelowania i projektowania systemów agentowych, technologie i środowiska, zastosowania. 8. Środowiska programowania i symulacji systemów wieloobrotowych.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach przedmiotu odbywają się ponadto ćwiczenia laboratoryjne, a także konsultowany i prowadzony jest projekt umożliwiający praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy. Ćwiczenia dotyczą realizacji projektu systemu agentowego przy wykorzystaniu istniejących metodologii (GAIA, Tropos, Prometheus i inne) i narzędzi, a także sterowania i koordynacji działań grup robotów przy użyciu podejścia agentowego. Podczas zajęć wykorzystywane są środowiska programowania i symulacji systemów wieloobrotowych oraz dostępne w laboratorium zestawy fizycznych robotów mobilnych.

Bibliografia

1. G. Weiss (ed), Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, The MIT Press, 1999
2. Y. Shoham, K. Leyton-Brown, Multiagent Systems. Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations, Cambridge, 2009
3. F. Bergenti, M.-P. Gleizes, F. Zambonelli, Methodologies and Software Engineering For Agent Systems. The Agent-Oriented Software Engineering Handbook, Kluwer Academic Publishers, 2004
4. J. Liu, J. Wu, Multiagent Robotic Systems, CRC, 2001
5. J. M. Holland, Designing Autonomous Mobile Robots: Inside the Mind of an Intelligent Machine, Newnes, Elsevier, 2003

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards