Projektowanie systemów informatycznych 1

RSS

Cel przedmiotu

Cel: poznanie zagadnień związanych z tworzeniem systemów informatycznych: w szczególności z procesami analizy i projektowania, ich wynikami, oraz metodami organizacji pracy. Uzyskanie umiejętności: tworzenia opisu zadania projektowego, celu systemu, dziedziny problemu, prowadzenia analizy systemowej, w tym pozyskiwania i prezentacji wymagań, konstruowania modelu systemu i specyfikacji projektowych oraz formułowania wytycznych do implementacji.

Program wykładu

Systemy informacyjne i informatyczne, problemy tworzenia. Cykl życia systemu informatycznego, jego etapy, fazy i czynności, oraz wyniki. Podstawowe modele procesu wytwórczego i ich zastosowania. Analiza systemowa: opis dziedziny problemu, obszaru modelowania, zakresu odpowiedzialności systemu. Analiza potrzeb użytkowników, sposoby pozyskiwania i prezentacji. Wymagania projektowe: funkcjonalne i niefunkcjonalne i ich opis. Rola analityka systemowego i projektanta. Koncepcyjne i techniczne projektowanie systemu, zasady metodyczne. Wspomaganie prac projektowych. Rezultaty analizy i projektowania i ich dokumentowanie. Specyfikacje projektowe i ich realizacja, projektowanie interfejsu. Implementacja i testowanie; wdrożenie i eksploatacja systemu. Zagrożenia. Problemy ryzyka oraz zarządzanie zagrożeniami. Zagadnienia związane z jakością systemu informatycznego. Ważniejsze obszary zastosowań systemów informatycznych.

Charakterystyka pozostałych zajęć

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia laboratoryjne. Tematyka i program tych zajęć umożliwiają: praktyczne poznanie procesu tworzenia opisu wymagań na potrzeby analizy i projektowania systemów informatycznych, w szczególności wymagań funkcjonalnych przy pomocy języka naturalnego, scenariuszy oraz tworzenie modelu wymagań w postaci graficznej, przy zastosowaniu przypadków użycia wg koncepcji zaczerpniętej z UML, z użyciem kilku dostępnych narzędzi i porównaniem ich możliwości.

Bibliografia

1. Bennett, S., McRobb S., Farmer R.: Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML ,Mc Graw Hill 2006
2. Hoffer J. A., George J. F., Valacich J. S.,: Modern Systems Analysis and Design, Addison-Wesley 1999
3. Roszkowski J.,: Analiza i projektowanie strukturalne, Helion 2002
4. Sommerville I.,: Inżynieria oprogramowania, WN-T 2003
5. Yourdon E.,: Współczesna analiza strukturalna WN-T 1996

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards